Inwestycje Wiadomości branżowe

Komunikat Pioneer Pekao TFI w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości PBG S.A.

Pioneer Pekao TFI SA przeanalizował informację o podjęciu w dniu 4 czerwca 2012 roku przez zarządy spółek z Grupy PBG (PBG S.A., HYDROBUDOWA S.A. oraz APRIVIA S.A.) uchwał w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz ich możliwe konsekwencje dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer Pekao TFI SA. 

W związku z faktem, że we wniosku o ogłoszenie upadłości PBG S.A. z możliwością zawarcia układu zarząd PBG S.A. zamierza przedstawić dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje PBG S.A. i przyjętym ostrożnościowym podejściem do wyceny posiadanych aktywów, mającym na celu przede wszystkim ochronę interesów naszych obecnych i przyszłych klientów oraz faktem,  że niektóre Fundusze Pioneer posiadają w swoich portfelach obligacje wyemitowane przez PBG S.A., zarząd Pioneer Pekao TFI S.A. postanowił przeszacować wartość posiadanych w portfelach Funduszy obligacji zgodnie z przedstawionymi przez zarząd PBG S.A. wariantami propozycji układowych, co będzie miało wpływ na wycenę jednostek uczestnictwa niektórych Funduszy Pioneer od dnia 4 czerwca 2012 r. Przeszacowanie wartości posiadanych obligacji oparte jest o wariant ostrożny,  zakładający maksymalną redukcję zadłużenia zaproponowaną przez zarząd PBG S.A. w ww. wniosku.

Warto podkreślić, że zgodnie z informacją zawartą w ww. komunikacie spółek Grupy PBG, spółki zamierzają w terminie zakończyć realizowane przez nie kontrakty, a wniosek o ogłoszenie upadłości układowej podyktowany jest przede wszystkim ochroną interesów wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy. Ponadto ww. wniosek ma na celu ustabilizowanie sytuacji grupy, zminimalizowanie skutków utraty płynności i zapewnienie dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności przez ww. spółki, co leży w interesie ww. wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy.

Obecne kłopoty spółek Grupy PBG nie są dla nas zaskoczeniem. Pioneer od dłuższego czasu bacznie monitorował i monitoruje sytuację finansową PBG S.A. i na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zdecydował się na zmniejszenie swojego zaangażowania w spółce, co skutkowało zejściem w liczbie głosów spółki poniżej określonych ustawowo progów, tzn. m.in. poniżej 15% w dniu 6.12.2011 r – oraz poniżej 10% w dniu 22.03.2012 r.


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:


TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy