Wiadomości branżowe

Komunikat Rady Nadzorczej ENERGA SA

Na posiedzeniu w  dniu 21 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza ENERGA SA podjęła uchwałę o zmianie w składzie Zarządu spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu Rada odwołała Panią Barbarę Klimiuk. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Prezesa Zarządu spółki Rada powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi  Panu Romanowi Pionkowskiemu.

– Celem tej zmiany jest wzmocnienie działań Zarządu spółki w zakresie dalszej  restrukturyzacji i rozwiązywania trudnych zadań związanych z tym procesem, a także realizacją celów strategicznych Grupy Kapitałowej – informuje Henryk Woźniak,  Przewodniczący Rady Nadzorczej  ENERGA SA – Jednocześnie Rada złożyła podziękowania Pani Barbarze Klimiuk za wysiłek i duży wkład pracy w trudnym okresie zmian związanych z restrukturyzacją Grupy Kapitałowej.

Konkurs na Prezesa Zarządu spółki ENERGA zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w grudniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wyklucza, że skład nowego Zarządu zostanie poszerzony do trzech osób. Zmianie ulegnie również skład Rady Nadzorczej wyłonionej w trybie konkursowym.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy