Wiadomości agencyjne Wiadomości branżowe

Kończy się bardzo dobry rok polskich banków. Kolejny będzie trudniejszy

Przyszły rok nie będzie już tak zyskowny dla polskich banków jak obecny. Odsetki od kredytów będą niższe, zyski z ubezpieczania klientów spadną, a wydatki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wzrosną.

W tym roku tylko do końca września –  jak podaje NBP  zysk netto polskich banków sięgnął 13,04 mld zł i był o 11,5 proc. wyższy niż w tym samym okresie w roku 2013. Jednak chwilę później, w październiku, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP do najniższego poziomu w historii. Wraz z tą decyzją spadło oprocentowanie wielu kredytów, zwłaszcza hipotecznych, a w konsekwencji – spadną i zyski banków.

– Pierwsze półrocze roku 2014 było dużo lepsze niż będzie drugie mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Kamil Kolczyński, analityk ratingowy z agencji ratingowej EuroRating. – Natomiast perspektywy na rok 2015 prawdopodobnie będą podobne, jak dla drugiej połowy roku 2014. To oznacza, że sektorowi bankowemu będzie trudno powtórzyć wyniki z obecnego roku, chociażby z uwagi na to, że niskie stopy procentowe wywierają presję na marżę odsetkową, a co za tym idzie – marże odsetkowe banków się zmniejszą.

Banki mogą próbować zwiększyć zyski, podnosząc opłaty i prowizje, na przykład od kart kredytowych. Zdaniem analityka to raczej nie wystarczy, by powtórzyć tegoroczne wyniki.

– Jeżeli chodzi o warunki bankowe, to zależą one od koniunktury gospodarczej zwraca uwagę Kamil Kolczyński. – Jeżeli ona będzie na dobrym poziomie, banki na pewno zwiększą portfel kredytowy, a co za tym idzie – w jakiś sposób zniwelują negatywny wpływ stóp. Natomiast jeżeli chodzi o warunki prawne, na pewno rekomendacja dotycząca bancassurance będzie miała wpływ na przychody banków.

Zgodnie z Rekomendacja U, wydaną przez KNF, od początku kwietnia 2015 r. banki nie będą mogły narzucać swym klientom tego, u kogo mają się ubezpieczyć. Nie będą więc mogły uzależniać przyznania kredytu od zakupu u nich ubezpieczenia. Przychody banków z tego tytułu się obniżą, ale szczególnie odczują to niektóre z nich, te które nadmiernie rozbudowały swą działalność ubezpieczeniową.

– Te banki na pewno wykażą dużo mniejsze przychody z tego tytułu i dla tych banków to może mieć relatywnie większe znaczenie jeżeli chodzi o wynik końcowy – ocenia analityk ratingowy z agencji EuroRating.

Na polską branżę bankową i cały rynek największy wpływ mają największe banki, które są notowane na giełdzie. Od ich sytuacji będzie zależała polityka całego sektora. Zdaniem analityków zmiana cennika jednego znaczącego gracza może spowodować ruch w tym samym kierunku u konkurencji. Dla przyszłorocznych wyników sektora istotne znaczenie, przy niższych przychodach prowizyjnych i odsetkowych, będą miały też koszty prowadzenia działalności. A opłaty banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosną od nowego roku z 1 proc. w tym roku do 1,89 proc. wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych, czyli niemal dwukrotnie.

– Istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o poziom przychodów i wyników banków na rok 2015, może być prawie dwukrotny wzrost opłat dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podkreśla Kamil Kolczyński z EuroRating. – Szacuje się, że będzie on miał mniej więcej 5 proc. wpływu na wynik. Natomiast realia rynkowe pokażą, jak to się zakończy.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy