Wiadomości branżowe

Kontynuacja wzrostu

<P ><B >Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 roku Bank Pekao SA osiągnął zysk netto w wysokości 1129 mln złotych, czyli o 21,2% wyższy niż analogicznym okresie 2004 roku (trzeci kwartał br. zamknął się zyskiem 404 miliony złotych). Przychody wzrosły o 9,8% rok do roku. Na dobre rezultaty złożył się wzrost wyniku odsetkowego netto (o 10,6%) oraz rosnące przychody z opłat i prowizji (o 5%). Wpływ na to miał silny wzrost funduszy inwestycyjnych, pożyczek konsumenckich i złotowych kredytów hipotecznych. Bank jeszcze bardziej poprawił swoją wysoką zyskowność i efektywność osiągając zwrot na kapitale (ROE) równy 19,2% i wskaźnik kosztów do dochodów (cost/income ratio) na poziomie 53,0%. <P > <P ><P >Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA po trzech kwartałach 2005 roku są następujące: 

    <LI ><B >Skonsolidowany zysk nettowyniósł 1 129 milionów zł, czyli 21,2% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku; <LI ><B >Wynik operacyjny nettowyniósł 1 541 mln zł, czyli o 22,4% więcej niż przed rokiem; <LI ><B >Przychodywyniosły 3 278 mln zł i były o 9,8% wyższe niż rok wcześniej; <LI ><B >Przychody odsetkowebyły o 10,6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły         1 745 mln zł; <LI ><B >Przychody z opłat i prowizjiosiągnęły pop trzech kwartałąch roku poziom    1 147 mln zł i były o 5,0% wyższe niż w I półroczu 2004 r.<B ><LI ><B >Koszty działaniaBanku wyniosły 1 737 mln zł i były zaledwie o 0,6% wyższe niż rok wcześniej, co oznacza, że rosły znacznie wolniej niż inflacja. <P >Tak dobry wynik finansowy potwierdza, że Bank jest w stanie generować stały wzrost. <P >Przychody ogółem wzrosły o 9,8%, co jest wynikiem silnego wzrostu wyniku odsetkowego netto (+10,6%) oraz zwiększenia wpływów z opłat i prowizji (wzrost o 5%). Największy wpływ na ten wzrost miały fundusze inwestycyjne, pożyczki konsumenckie oraz kredyty hipoteczne udzielane w złotówkach.<P ><P ><P ><P ><P ><P ><P ><P ><P >Poziom oszczędności klientów wzrósł o 7,4% rok do roku, dzięki silnemu wzrostowi depozytów korporacyjnych oraz funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne zwiększyły swoje wolumeny o 58% z 11 miliardów 421 milionów złotych na koniec trzeciego kwartału 2004 roku do 18 miliardów 48 milionów rok później.<P ><P >Daje się zauważyć silny wzrost akcji kredytowej o 7,7% rok do roku zarówno dzięki kredytom dla korporacji jak i pożyczkom konsumenckim. Wartość udzielonych kredytów dla firm wzrosła o 5,7%, a dla klientów detalicznych o 14,2%. Kredyty dla ludności były napędzane silnym popytem na ?Pożyczkę Ekspresową?, której sprzedaż skoczyła z 318 milionów zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku do 1184 mln zł w analogicznym okresie 2005 roku.<P ><P >Innym ważnym produktem kredytowym są kredyty hipoteczne udzielane w złotówkach ? ich sprzedaż wzrosła o 45% rok do roku. Bank Pekao SA promuje tylko kredyty złotowe w odróżnieniu od wielu konkurentów, którzy agresywnie reklamują kredyty hipoteczne w walutach obcych (kredyty walutowe stanowią już ponad 70% wszystkich nowo udzielanych kredytów hipotecznych na rynku).<P ><P >Bank demonstruje wysoką efektywność i zyskowność, czego potwierdzeniem jest dalsza poprawa wskaźnika kosztów do dochodów (cost/income ratio) do 53% i wzrost zwrotu na kapitale (ROE) do 19,2%. Koszty były pod kontrolą i wzrosły zaledwie o 0,6%, znacznie poniżej poziomu inflacji.<P ><P >? <I >Systematycznie rośniemy w każdym aspekcie działalności bankowej? komentując wyniki Banku powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. ? <I >Teraz jesteśmy gotowi do podjęcia nowych, jeszcze bardziej wymagających wyzwań ?dodał.<I ><P ><I >? <I >Robimy postępy w realizacji naszej strategii łączenia długotrwałego, ciągłego wzrostu z wysoką efektywnością? powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. ? <I >Wierzymy, że podtrzymamy ten kierunek dzięki wysiłkowi naszych pracowników i postępującemu dostosowaniu naszego Banku do potrzeb klientów.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy