Wiadomości branżowe

?Linia kredytowa bez prowizji? dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski przygotował specjalną ofertę linii kredytowej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z uproszczonych form księgowości. Klienci, którzy od 21 lipca do 31 grudnia br., otworzą w banku rachunek firmowy w PLN, zawnioskują o linię kredytową i podpiszą umowę kredytową nie zapłacą prowizji za udzielenie linii kredytowej, która standardowo wynosi 2% kwoty linii, minimum 200 zł.

Skorzystanie z Linii kredytowej dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim pozwala ograniczyć koszty wyłącznie do odsetek naliczanych od faktycznie wykorzystanej kwoty za rzeczywisty okres korzystania z linii. Oprócz oferty specjalnej ?Linia kredytowa bez prowizji?, bank standardowo nie pobiera również prowizji za niewykorzystanie linii kredytowej.

Linia kredytowa to swobodny dostęp do pieniędzy w ramach przyznanego limitu kredytowego. Pieniądze są zawsze ?pod ręką?. Środki z udzielonego kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością firmy. Bank nie wymaga przedstawienia biznes planu. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii kredytowej jest bezpłatne. Linia kredytowa jest udzielana na rok, przy czym limit może być automatycznie przedłużony na kolejne lata – bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Oferta linii kredytowej dla przedsiębiorców dostępna jest w dwóch opcjach:

  • do 200 000 zł ? bez zabezpieczenia
  • do 500 000 zł ? z zabezpieczeniem

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy mogą skorzystać z dobrowolnego pakietu ubezpieczeniowego Pewna Spłata, który stanowi zabezpieczenie na wypadek zajścia zdarzeń losowych tj. śmierci, utraty stałego źródła dochodów albo hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy albo inwalidztwa, które mogłyby uniemożliwić spłatę linii kredytowej. Skorzystanie z ubezpieczenia gwarantuje dodatkowo obniżenie marży o 0,5 punktu procentowego.

Więcej informacji na temat linii kredytowej dla przedsiębiorców na www.ingbank.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cej   #ceny   #cych   #gdzie   #inwestor   #Inwestycje   #jest   #kilku   #mamy   #mog   #nieruchomo