Wiadomości branżowe

Linia kredytowa na rozwój małych i średnich firm

PKO Bank Polski podpisał kolejną umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy, na mocy której uzyska linię kredytową w wysokości 150 mln EUR przeznaczoną na finansowanie potrzeb inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu firmy z sektora MSP mogą uzyskać kredyty inwestycyjne na preferencyjnych warunkach cenowych.   Program realizowany we współpracy z Bankiem

Teaser

PKO Bank Polski podpisał kolejną umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy, na mocy której uzyska linię kredytową w wysokości 150 mln EUR przeznaczoną na finansowanie potrzeb inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu firmy z sektora MSP mogą uzyskać kredyty inwestycyjne na preferencyjnych warunkach cenowych.  

Program realizowany we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB – Council of Europe Development Bank) polega na elastycznym finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym. Głównym jego celem jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przyczynia się on także do wzmocnienia pozycji tego sektora poprzez ułatwienie mu dostępu do średnio i długoterminowego finansowania inwestycji.

– PKO Bank Polski aktywnie finansuje małe i średnie firmy między innymi poprzez realizacje projektów z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) czy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wspierającymi rozwój tego ważnego dla gospodarki sektora. Dzisiejsza umowa z CEB jest już drugą, po uzyskanej w 2008 roku linii kredytowej na kwotę 100 mln EUR, którą w pełni wykorzystaliśmy. Zainteresowanie uzyskaniem kredytów współfinansowanych z linii CEB było bardzo duże – w sumie udzieliliśmy ponad 3,6 tys. kredytów, o średniej  kwocie  sięgającej 275 tys. PLN – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przedmiotem finansowania w ramach linii kredytowej CEB mogą być projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu IT, a także budową, remontem, modernizacją lub zakupem budynków bezpośrednio powiązanych z projektem inwestycyjnym, w tym koszt nabycia i przygotowanie gruntu do tego celu. Kredyty w ramach oferty mogą zostać przeznaczone również na współfinansowanie projektów unijnych. Ponadto klienci mogą pozyskać środki na preferencyjnych warunkach cenowych, które dotyczą pobieranych prowizji kredytowych.

Bank Rozwoju Rady Europy jest najstarszą międzynarodową instytucją finansową w Europie i podlega wyłącznej władzy zwierzchniej Rady Europy. Bank blisko współpracuje z innymi instytucjami międzynarodowymi, w szczególności finansowymi. Jest bankiem wielostronnego rozwoju, o społecznym powołaniu.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysków wszystkich rodzimych banków w tym okresie. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych hipotek komercyjnych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Źródło PKO Bank Polski. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy