Inwestycje

Lokata dla Inwestora – nowy produkt oszczędnościowy ING

Lokata dla Inwestora – nowy produkt oszczędnościowy ING

ING Bank Śląski oferuje klientom indywidualnym nowy, innowacyjny produkt oszczędnościowy – Lokatę dla Inwestora. Posiadacze lokaty mogą w każdym momencie jej trwania przenieść środki na Fundusze Inwestycyjne ING nie tracąc przy tym naliczonych odsetek. Produkt jest dostępny w ofercie banku od 28 września br.

Nowy produkt kierujemy do osób, które chcą utrzymać płynność środków w celu zainwestowania ich w fundusze inwestycyjne. Lokata dla Inwestora umożliwia przeniesienie środków na Fundusze Inwestycyjne ING w dowolnym, korzystnym rynkowo momencie. W przypadku zerwania lokaty i zainwestowania całości środków w jednostki uczestnictwa ING Parasol FIO, klient uzyskuje pełne odsetki za okres trwania lokaty – powiedział Daniel Szewieczek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Rynkiem Depozytów Detalicznych i Bankowości Prywatnej w ING Banku Śląskim.
banklogo
Okres trwania Lokaty dla Inwestora to 6 miesięcy, środki oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 4,25% w skali roku. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 50 000 zł a maksymalna 1 000 000 zł, przy czym, łączna kwota ulokowanych środków przez jednego klienta, w ramach Lokaty dla Inwestora, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Nowa lokata oferuje klientom elastyczność i swobodę w zarządzaniu pieniędzmi – w przypadku jej zerwania przed terminem zapadalności i zainwestowania całości środków w jednostki uczestnictwa ING Parasol FIO, klient otrzymuje pełne odsetki za okres do dnia zerwania lokaty. Minimalna kwota wpłaty na jeden subfundusz wynosi 50 000 zł. Inwestycja może zostać dokonana w dowolny subfundusz / subfundusze ING Parasol FIO.

Warunkiem skorzystania z nowej oferty jest posiadanie Otwartego Konta Oszczędnościowego w ING Banku Śląskim, na które w dacie zapadalności lokaty nastąpi automatyczny przelew środków z lokaty.

Lokata oferowana jest wyłącznie w Oddziałach Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy