Wiadomości agencyjne Wiadomości branżowe

Macrologic chce wypłacić akcjonariuszom dywidendę. Dobre wyniki spółki pozwolą na jej wzrost do 3 zł na akcję

Macrologic korzysta na rosnącej koniunkturze gospodarczej. Spółka zwiększyła zysk w 2014 roku o 13 proc. i zamierza podzielić się nim z akcjonariuszami. Zarząd chce, by wypłacana dywidenda wzrosła w tym roku o 25 gr, czyli do 3 zł na akcję.

Macrologic dostarcza klientom rozwiązania informatyczne wspomagające realizację ich celów biznesowych. Wraz z poprawą kondycji polskiej gospodarki jej produkty i usługi sprzedawały się coraz lepiej. O ile w I kwartale 2014 roku przychody spółki sięgały 12,4 mln zł i były o 100 tys. zł wyższe niż rok wcześniej, o tyle po trzech kwartałach przekraczały już 34,6 mln zł i były o niemal 1,2 mln zł wyższe niż w 2013 roku.

– Grupa Macrologic opublikowała wyniki za 2014 rok, pokazując wzrost przychodów o 3 proc., do 54 mln zł, i wzrost zysku netto do wysokości 6,7 mln zł – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Patrycja Ptaszek-Strączyńska, dyrektor ds. finansów Macrologic. – To jest wzrost o 13 proc.

Wyniki spółki są bezpośrednio związane z kondycją polskiej gospodarki i innych polskich firm. Gdy one zaczynają inwestować, takie przedsiębiorstwa jak Macrologic mogą liczyć na nowe zamówienia i zarobek.

Zgodnie z danymi GUS wzrost gospodarczy wyniesie w 2014 roku 3,3 proc. i to ma odzwierciedlenie w naszych wynikach – ocenia Patrycja Ptaszek-Strączyńska. Przedsiębiorstwa i organizacje średniej wielkości oraz duże podmioty są bardzo wrażliwe na zmiany w klimacie gospodarczym. Ten wzrost inwestycji, który obserwowaliśmy w ubiegłym roku, przełożył się również na lepsze wyniki naszej organizacji.

Dobre wyniki oznaczają, że Macrologic będzie mógł wypłacić swym akcjonariuszom dywidendę. Spółka jest notowana na warszawskim parkiecie od 2000 roku, a coroczne dywidendy wypłaca od roku 2008. Decyzja dotycząca kolejnej wypłaty z zysku zapadnie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeszcze w lutym.

24 lutego spotykamy się na walnym zgromadzeniu i to ono zdecyduje o wypłacie dywidendy – podkreśla dyrektor ds. finansów Macrologic. W tej chwili rekomendacja zarządu jest 3 zł na akcję za wyniki z 2014 rok, czyli wzrost z 2,75 w roku 2013. I wydaje mi się, że Macrologic od wielu lat pokazuje, że jeśli generuje zyski, to dzieli się nimi z akcjonariuszami w wysokości od 70 do 90 proc. wypracowanego zysku. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie wypłat, ale patrząc na historię naszych działań, pokazujemy, że wypłacamy.

Wyniki i decyzja zarządu spółki, który zaproponował skalę tegorocznej dywidendy, najwyraźniej spodobały się inwestorom. Po jej ogłoszeniu kurs papierów Macrologic wzrósł z 36,4 zł do 41,8 zł, by sięgnąć po dwóch sesjach poziomu 42,90.

Nigdy nie kierujemy się procentem zwrotu dywidendy w stosunku do ceny akcji – zaznacza Patrycja Ptaszek-Strączyńska z Macrologic. Patrzymy na nasz biznes taki, jaki jest, na to, na czym się znamy najlepiej, stąd ta wypłata. Od 2 złotych historycznie rzecz ujmując do 3 w chwili obecnej. Przed ogłoszeniem tej decyzji stopa dywidendy, gdybyśmy przyjęli ją na poziomie 2013 roku, wynosiłaby 7 proc. W tej chwili ta dywidenda jest w wysokości około 5 proc., ponieważ kurs po ogłoszeniu poszedł do góry.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy