Wiadomości branżowe

Mobilne technologie szerokopasmowe stymulują rozwój społeczno-gospodarczy w Amazonii

  • Dostęp do Internetu dla odizolowanych, ubogich społeczności
  • Usługi mobilne wspierające ochronę zdrowia i edukację w 175 wioskach
  • Komunikacja jako czynnik generujący nowe możliwości w gospodarce

Ponad 30 000 mieszkańców 175 amazońskich wiosek uzyska dostęp do elektronicznych usług z zakresu ochrony zdrowia i edukacji dzięki mobilnym technologiom szerokopasmowym. Firmy Ericsson i Vivo wchodzą w skład grupy, która zapewni szerokopasmową komunikację mobilną w brazylijskim stanie Pará w Amazonii.

Licząca ponad 5 milionów km2 powierzchni Amazonia stanowi obszar największego na świecie zróżnicowania biologicznego. Rośnie tam ponad połowa lasów deszczowych całego globu.

Nowy projekt, oprócz wielu innych rozwiązań, będzie obejmował mobilne narzędzie badawcze, które posłuży do monitorowania stanu środowiska naturalnego, diagnozowania pacjentów, komunikacji z lokalnymi społecznościami oraz prowadzenia badań nad wskaźnikiem jakości życia.

„Chcemy wykazać, że skomunikowana Brazylia może więcej, i wierzymy, że nam się to uda” mówi Roberto Lima, prezes firmy Vivo – największego brazylijskiego operatora telefonii komórkowej. „To nasze motto. Współpraca z takimi partnerami pomoże nam lepiej poznać potrzeby Brazylii i skuteczniej wspierać jej rozwój. Stworzymy sieci edukacyjne oparte na urządzeniach mobilnych, aby ułatwić lokalnym społecznościom dostęp do wiedzy i wymianę informacji”.

Z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę Deloitte wynika, że w krajach rozwijających się wzrost wskaźnika penetracji telefonii komórkowej o 10% powoduje zwiększenie produktu krajowego brutto (PKB) o 1,2%.

„Komunikacja mobilna jest bardzo ważnym czynnikiem długofalowego rozwoju lokalnych społeczności” – mówi Fatima Raimondi, prezes firmy Ericsson w Brazylii. „Dzięki partnerskiej współpracy możemy realizować cele, których nie osiągnęlibyśmy sami”.

W ramach projektu firma Vivo zapewni obsługę i utrzymanie infrastruktury. Vivo Institute przygotuje metodologię i praktyczne rozwiązania z zakresu edukacji przez sieć, które pomogą mieszkańcom Amazonii w wykorzystaniu oferowanych możliwości. Ericsson opracuje i wdroży niezbędne rozwiązania, usługi i aplikacje. Organizacja Projeto Saúde & Alegria zapewni wsparcie na poziomie lokalnym, szkoląc użytkowników oraz udzielając im porad i wskazówek dotyczących korzystania z aplikacji. W pierwszej fazie projekt obejmie 15 społeczności.

Do inicjatywy przystąpili też m.in. firma Sony Ericsson, władze samorządowe miasta Belterra, CPqD (brazylijski instytut badawczy wyspecjalizowany w sektorze telekomunikacyjnym i informatycznym) oraz szpital im. Alberta Einsteina.

Zdjęcia dotyczące projektu w Amazonii dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.ericsson.com/ericsson/press/photos/amazon.shtml

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 75 000 pracowników. W 2008 r. uzyskała przychody w wysokości 209 mld SEK (32,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

 www.ericsson.com/pl

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy