Wiadomości branżowe

MultiBank – 120 % limitu kredytu odnawialnego i uproszczone zasady udzielania wszystkich kredytów dla osób fizycznych.

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - wprowadza nową możliwość uzyskania kredytu odnawialnego. Klientom, którzy zdecydują się na przeniesienie kredytu odnawialnego z innego banku, MultiBank gwarantuje uzyskanie limitu kredytowego wyższego o 20% niż w poprzednim banku - 120% dotychczasowego limitu. Kredyt odnawialny będzie przyznany na podstawie uproszczonej procedury. Podstawą do jego

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wprowadza nową możliwość uzyskania kredytu odnawialnego. Klientom, którzy zdecydują się na przeniesienie kredytu odnawialnego z innego banku, MultiBank gwarantuje uzyskanie limitu kredytowego wyższego o 20% niż w poprzednim banku – 120% dotychczasowego limitu. Kredyt odnawialny będzie przyznany na podstawie uproszczonej procedury. Podstawą do jego uzyskania jest posiadanie limitu kredytowego w innym banku od minimum 6 miesięcy i brak negatywnych zdarzeń w historii kredytowania. W większości przypadków przy przeniesieniu kredytu z innego banku, MultiBank może nie wymagać składania zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu.

MultiBank umożliwił udzielenie kredytu znacznie szerszej niż dotychczas grupie Klientów posiadających umowy o pracę na czas określony. Obecnie, kredyt może uzyskać nie tylko osoba zatrudniona na czas określony, jeśli termin wygaśnięcia jej umowy o pracę przypada po terminie spłaty kredytu. O dowolny kredyt w MultiBanku ubiegać się mogą też osoby, których umowa zawarta jest na czas określony, co najmniej 3 lata, a termin wygaśnięcia umowy przypada nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku kredytowego. O kredyt mogą ubiegać się również Klienci posiadający umowy o pracę zawarte na okres krótszy niż 3 lata, jeśli termin wygaśnięcia przypada nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku kredytowego i jest to co najmniej druga umowa zawarta z tym samym pracodawcą.

Ponadto, MultiBank skrócił wymagany od przedsiębiorców, wnioskujących o dowolny kredyt dla osób fizycznych, minimalny okres prowadzenia działalności z 18 do 12 miesięcy.

Korzystne zmiany w zasadach przyznawania kredytów zastosowano też w przypadku Klientów, którzy już korzystają z oferty MultiBanku. Użytkownicy innych produktów kredytowych nie muszą m.in. dostarczać potwierdzenia zatrudnienia, a także ich wiarygodność kredytowa może być weryfikowana w sposób uproszczony.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy