Wiadomości branżowe

MultiBank – poszerzenie oferty na zakup środków transportu

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - od 6 czerwca br. rozszerza ofertę kredytów na zakup środków transportu. Obecnie kredytem można także finansować zakup nowych motorów. Maksymalna kwota kredytu wynosi 120% ceny nabywanego motoru lub samochodu osobowego. Może ona obejmować dodatkowe koszty związane z zakupem środka transportu np.:

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – od 6 czerwca br. rozszerza ofertę kredytów na zakup środków transportu. Obecnie kredytem można także finansować zakup nowych motorów.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 120% ceny nabywanego motoru lub samochodu osobowego. Może ona obejmować dodatkowe koszty związane z zakupem środka transportu np.: ubezpieczenie AC, OC, NW, ubezpieczenie spłaty kredytu i inne. Okres spłaty – w ratach równych lub malejących – wynosi od 6 miesięcy do 7 lat.

Kredyt samochodowy udzielany jest osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową. Wnioskodawca nie musi być Posiadaczem MultiKonta. Kredyt może zostać udzielony w złotówkach lub waloryzowany kursami walut USD/EUR/CHF. Kwota kredytu w walucie zostaje przeliczona po kursie kupna USD/EUR/CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA z dnia uruchomienia kredytu. Za pierwsze przewalutowanie, możliwe po 6 miesiącach trwania umowy MultiBank nie pobiera prowizji.

Kredyt w złotówkach w zależności od okresu kredytowania może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Kredyty waloryzowane oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

Spłata kredytu następuje w terminach miesięcznych, w ratach równych lub malejących. Możliwa jest wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata. Spłata kredytu walutowego dokonywana jest w złotych. Kwota raty jest przeliczana wg kursu sprzedaży USD//EUR/CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA, obowiązującego na dzień spłaty.

Zabezpieczeniem kredytu jest sądowy zastaw rejestrowy na motorze/ samochodzie lub przewłaszczenie motoru/ samochodu na rzecz MultiBanku i cesja praw z polisy ubezpieczenia AC. MultiBank umożliwia też przyjęcie innego dodatkowego zabezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu samochodowego w złotówkach wynosi od 5,95% a indeksowanego kursami walut wynosi od 2,75% CHF, od 4,90% USD, od 5,40% EUR w skali roku.

Aby uzyskać kredyt na zakup motoru/ samochodu należy odwiedzić jedno z 30 Centrów Usług Finansowych MultiBanku i złożyć wniosek. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokument tożsamości, zaświadczenie potwierdzające uzyskiwane dochody i potwierdzające miejsce zatrudnienia.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy