Wiadomości branżowe

MultiBank ? preferencyjne warunki zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec

MultiBank – detaliczna część BRE Banku S.A.? oferuje preferencyjne warunki zakupu funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec. Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożone w Centrach Usług Finansowych MultiBanku zostaną zrealizowane bez opłaty manipulacyjnej. Opłata nie jest pobierana przy zakupie wszystkich funduszy TFI Skarbiec dostępnych w ofercie Centrum Oszczędzania: Skarbiec Akcja, Skarbiec Euroobligacja, Skarbiec Gotówkowy, Skarbiec III Filar, Skarbiec Kasa, Skarbiec Net, Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Waga. Specjalne warunki cenowe nie dotyczą nabyć poprzez wpłaty bezpośrednie, czyli innych niż za pośrednictwem Centrum Oszczędzania oraz konwersji jednostek uczestnictwa. O realizacji zlecenia bez opłaty manipulacyjnej decyduje data złożenia zlecenia. Z preferencyjnych warunków cenowych można będzie korzystać do 1 kwietnia 2005 roku.

 

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, oferuje najszerszą na rynku, dostępną w jednym miejscu ofertę funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 9 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych – Skarbiec TFI, GTFI, SEB TFI, TFI Banku Handlowego, TFI PZU, Warta TFI, CAIB TFI, DWS Polska TFI oraz TFI Allianz Polska. Obecnie w ofercie Centrum Oszczędzania znajdują się 53 fundusze inwestycyjne, 64 lokaty, 4 IKE MultiFundusze oraz IKE MultiUbezpieczenie.

Centrum Oszczędzania umożliwia podzielenie portfela oszczędności między lokaty i jednostki wielu różnych funduszy inwestycyjnych tak, aby klient uzyskiwał możliwość 2 cyfrowej stopy zwrotu z oszczędności. W okresie od 1.08.2003 – 30.07.2004 r. jeden ze standardowych portfeli inwestycyjnych w Centrum Oszczędzania MultiBanku zawierający w swoim składzie fundusze akcyjne-35%, fundusze hybrydowe-20%, fundusze instrumentów dłużnych -20% i lokaty w MultiBanku – 25% pozwolił na uzyskanie zwrotu w wysokości 19,17%.

Model biznesowy Centrum Oszczędzania zakłada współpracę ze wszystkimi TFI, którą chcą sprzedawać swoje produkty z wykorzystaniem wielokanałowej dystrybucji MultiBanku – Internetu, Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Finansowych. Takie podejście zapewni Klientom MultiBanku możliwość stworzenia własnego optymalnego z punktu widzenia stopy zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji, czy akceptowanego poziomu ryzyka portfela oszczędności złożonego z lokat i różnych funduszy inwestycyjnych.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy