Wiadomości branżowe

MultiBank przygotowuje się do wprowadzenia nowych form oszczędzania

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – zamieścił na swojej stronie internetowej ankietę badającą preferencje w zakresie nowych form oszczędzania, które bank zamierza zaproponować Klientom. Wyniki sondażu zostaną wykorzystane przy roszerzaniu oferty depozytowej o produkty o większej zyskowności niż lokaty.

Badania preferencji dotyczą form lokowania oszczędności oraz najważniejszych zdaniem Klientów parametrów produktów oszczędnościowych. Osoba wypełniająca ankietę odpowiada także na pytania związane z zainteresowaniem dywersyfikacją portfela depozytowego pomiędzy lokaty i fundusze inwestycyjne. Klient ma możliwość wyrażenia swojej opinii na temat najdogodniejszego modelu obsługi Funduszy Inwestycyjnych.

Wszyscy respondenci badania, którzy są zainteresowani informacjami dotyczącymi nowej oferty oszczędnościowej MultuiBanku, podając dane osobowe i kontakt mogą je otrzymywać w formie papierowej lub elektronicznej.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy