Wiadomości branżowe

MultiBank – zajął 1 miejsce w rankingu kart kredytowych dziennika Rzeczpospolita

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - wraz ze swoją kartą VISA CREDIT zajął 1 miejsce w rankingu kart kredytowych dziennika Rzeczpospolita. Dziennik Rzeczpospolita przyznał też MultiBankowi wysokie 2 miejsce za kartę VISA PLATINUM CREDIT i 3 miejsce za kartę VISA GOLD CREDIT w kategorii najlepszych, prestiżowych kart kredytowych. Karty kredytowe MultiBanku pozwalają korzystać z najdłuższego na

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wraz ze swoją kartą VISA CREDIT zajął 1 miejsce w rankingu kart kredytowych dziennika Rzeczpospolita. Dziennik Rzeczpospolita przyznał też MultiBankowi wysokie 2 miejsce za kartę VISA PLATINUM CREDIT i 3 miejsce za kartę VISA GOLD CREDIT w kategorii najlepszych, prestiżowych kart kredytowych.

Karty kredytowe MultiBanku pozwalają korzystać z najdłuższego na polskim rynku, 53-dniowego nieoprocentowanego kredytu. Można nimi płacić w ponad 24 milionach punktów handlowo-usługowych, w 200 krajach. Na życzenie Klienta bez żadnych dodatkowych opłat MultiBank wydaje karty ze zdjęciem, a także umożliwia samodzielną zmianę kodu PIN. Wszystkie karty kredytowe objęte są bezpłatnym „Pakietem Bezpieczna Visa Credit” zapewniającym pełne bezpieczeństwo transakcji wykonanych nawet na 72 godziny przed zastrzeżeniem karty. Tak jak w przypadku innych produktów MultiBanku, zarządzać kartami kredytowymi można z dowolnego miejsca na świecie, w myśl zasady 365/7/24. Umożliwia to Serwis Internetowy, usługa SMS i WAP, a także specjalnie uruchomiony Teleserwis Moja Visa.

Karty VISA CREDIT – przeznaczone są dla Klientów o dochodach miesięcznych powyżej 1700zł netto. Umożliwiają uzyskanie limitu kredytowego w przedziale od 1000zł do 10000zł. Opłata do końca roku 2002 za kartę kredytową to 35zł, a oprocentowanie zadłużenia po okresie 53-dniowego bezpłatnego kredytu wynosi 27,0% w skali roku.

Karty VISA GOLD CREDIT – przeznaczone są dla Klientów o dochodach miesięcznych powyżej 5000zł netto. Umożliwiają uzyskanie limitu kredytowego w przedziale od 10000zł do 50000zł. Opłata roczna za kartę kredytową to 250zł, a oprocentowanie zadłużenia po okresie 53-dniowego bezpłatnego kredytu wynosi 25,0% w skali roku.

Karty VISA PLATINUM CREDIT – przeznaczone są dla wybranej grupy Klientów o szczególnym znaczeniu dla MultiBanku. Umożliwiają uzyskanie limitu kredytowego aż do 100000zł. Opłata roczna za kartę kredytową i ewentualne karty dodatkowe to 500zł, a oprocentowanie zadłużenia po okresie 53-dniowego bezpłatnego kredytu wynosi 23,0% w skali roku.

MultiBank oferuje wszystkim Klientom wygodny sposób kontroli wydatków w ramach kart kredytowych. Za pośrednictwem Internetu można spłacać zadłużenie, uzyskać informacje o dostępnym i wykorzystanym limicie, sprawdzić minimalną kwotę spłaty, termin spłaty, a także obejrzeć listę przeprowadzonych operacji.

Oprócz Internetu zarządzać kartami kredytowymi można z wykorzystaniem bezpłatnego Teleserwisu Moja Visa. W Teleserwisie Klient aktywuje kartę, zmieni PIN, uzyska informacje o limicie karty, aktualnym zadłużeniu, ostatnich operacjach, a także dokona spłaty zadłużenia.

Kolejnym praktycznym instrumentem do zarządzania kartami kredytowymi jest usługa WAP i SMS. Usługa WAP pozwala sprawdzić dane karty, listę 10 ostatnich operacji z bieżącego cyklu rozliczeniowego, a także dostępny limit, wykorzystane środki, kwotę zadłużenia z ostatniego wyciągu, kwotę minimalnej spłaty i datę wymaganej spłaty. W serwisie SMS-owym Klient otrzyma informacje o limicie karty, aktualnym zadłużeniu, o parametrach karty, a także listę 5 ostatnich operacji.

Raz w miesiącu, w wybrany przez Klienta dzień, drukowany jest wyciąg z rachunku karty kredytowej. Na wyciągu wymienione są transakcje z ostatniego cyklu rozliczeniowego, suma całkowitego zadłużenia, kwota wymaganej spłaty minimalnej oraz termin, do którego należy dokonać spłaty.

Wszystkie karty kredytowe MultiBanku chroni „Pakiet Bezpieczna Visa Credit”. Pakiet obejmuje ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty i ubezpieczenie gotówki od rabunku. Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty obejmuje transakcje dokonane bez wiedzy i zgody właściciela karty, przez osobę nieuprawnioną, aż na 72 godziny wstecz od momentu zastrzeżenia. Ubezpieczenie gotówki od rabunku to ochrona pieniędzy wypłaconych z bankomatu w przypadku ich rabunku w ciągu 2 godzin od momentu wypłaty gotówki.

Karty kredytowe MultiBanku wyposażone są w opcję „Gwarancja Spłaty Kredytu”. Opcja ta w razie wypadków losowych, takich jak utrata zdolności do pracy lub utrata życia zwalnia posiadacza karty i jego bliskich z obowiązku spłaty kredytu. Miesięczna opłata za usługę „Gwarancja Spłaty Kredytu” to 0,25% kwoty wykorzystanego kredytu.

Dodatkowo posiadacze kart VISA GOLD CREDIT i VISA PLATINUM CREDIT objęci są Ubezpieczeniem Podróżnym. Wystarczy, że planując wyjazd zagraniczny użyją swojej karty kredytowej do dokonania rezerwacji hotelu, samolotu lub biletu kolejowego a zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, pomocy prawnej i medycznej.

Każdy posiadacz karty kredytowej MultiBanku może wystąpić o wydanie 2 kart dodatkowych dla wybranych przez siebie osób. Karty dodatkowe korzystają z tego samego limitu co karta główna, ale można dla nich ustanowić odrębne, mniejsze limity transakcyjne.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy