Wiadomości branżowe

MultiBank – zmiany w rachunkach firmowych

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - znosi od 10 marca br. ograniczenie możliwości otwierania rachunków bieżących dla maksymalnie 4 współposiadaczy oraz ograniczenie możliwości ustanowienia do 4 pełnomocników. Obecnie MultiBank otwiera rachunki bieżące dla dowolnej ilości współposiadaczy oraz pełnomocników.

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – znosi od 10 marca br. ograniczenie możliwości otwierania rachunków bieżących dla maksymalnie 4 współposiadaczy oraz ograniczenie możliwości ustanowienia do 4 pełnomocników. Obecnie MultiBank otwiera rachunki bieżące dla dowolnej ilości współposiadaczy oraz pełnomocników.

Z dniem 10 marca br. został również wydłużony maksymalny okres, na jaki udzielany jest kredyt inwestycyjny z 7 na 15 lat.

MultiBank wszystkim przedsiębiorcom oferuje trzy rodzaje kont firmowych: MultiKonto Business Class, Business Medicus i Business Expert.

Przedsiębiorcy posiadający rachunek w MultiBanku mogą zarządzać firmowymi finansami za pośrednictwem placówek, Internetu – www.multibank.pl, multilinii – 0 801 300 000, telefonu komórkowego, usługi SMS i WAP.

MultiKonto Business Class

– to uniwersalny, nowoczesny rachunek dla małych i dynamicznie rozwijających się firm.

MultiKonto Business Medicus

– to firmowy rachunek bieżący przeznaczony dla podmiotów prowadzących praktykę lekarską, specjalistyczną praktykę lekarską, praktykę pielęgniarską i położniczą, specjalistyczną praktykę pielęgniarską i położniczą, praktykę stomatologiczną, praktykę weterynaryjną, inną działalność w zakresie usług medycznych, apteki.

MultiKonto Business Expert

– to firmowy rachunek bieżący stworzony z myślą o prawnikach i osobach świadczących usługi doradcze, pracujących na własny rachunek.

MultiKonto Business Class, Business Medicus i Business Expert umożliwiają realizację polecenia zapłaty, ustanawianie zleceń stałych, przelewów zdefiniowanych, dokonywanie płatności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz płatności walutowych krajowych i zagranicznych. Większość operacji w ramach MultiKonta Business Class, Business Medicus i Business Expert można wykonywać za pośrednictwem Internetu, multilinii lub w Centrum Usług Finansowych, bez konieczności wychodzenia z pracy lub domu. Dla wygody Klientów MultiBanku istnieje możliwość założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, do którego dostęp zapewnia ten sam numer identyfikacyjny, co w przypadku rachunku firmowego. Takie rozwiązanie pozwala jednocześnie zarządzać pieniędzmi firmowymi i prywatnymi, dając pełny obraz sytuacji finansowej. Do wszystkich kont firmowych wydawana jest bezpłatnie karta Visa Business Electron.

MultiBankowe konta firmowe oferują też korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bieżących do 4,85% w PLN skali roku, a także nisko oprocentowane kredyty w ramach Planu Finansowania Biznesu – od 6,95 w PLN rocznie.

Plan Finansowania Biznesu

może zostać wykorzystany na cele inwestycyjne, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych na działalność gospodarczą oraz na bieżącą działalność gospodarczą. Plan przeznaczony jest także dla wszystkich, którzy są zainteresowani budową i zakupem nieruchomości, lokali, domów przeznaczonych pod wynajem, remontem nieruchomości komercyjnej, zakupem działek budowlanych oraz maszyn, urządzeń i środków transportu. W ramach Planu Finansowania Biznesu Klient otrzymuje limit kredytowy, który może wykorzystać na wyżej wymienione cele.

Plan Finansowania Biznesu przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz osób wykonujących wolny zawód, rozliczających się z Urzędem Skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Plan Finansowania Biznesu zastępuje rachunek bieżący, kartę płatniczą, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny i na zakup środków transportu.

Plan Finansowania Biznesu

zapewnia wygodną formę kredytowania w oparciu o zabezpieczenie hipoteczne. Hipoteka może zostać ustanowiona zarówno na nieruchomości osobistej-mieszkalnej jak i komercyjnej. Wysokość zabezpieczenia musi stanowić 150% wartości kredytu, w tym minimum 20 % zabezpieczenia powinna stanowić hipoteka na nieruchomości osobistej. W ramach przydzielonego limitu Klient MultiBanku może zarządzać swoimi finansami, bez szczegółowego określenia wydatków. Brak sztywnego harmonogramu spłat gwarantuje komfort dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Planu Finansowania Biznesu.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy