Inwestycje

Nadchodzi czas korekty

Nadchodzi czas korekty
Uwaga przedsiębiorcy! Do końca kwietnia należy zweryfikować i w razie potrzeby poprawić przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe za 2010 r. Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Uwaga przedsiębiorcy! Do końca kwietnia należy zweryfikować i w razie potrzeby poprawić przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe za 2010 r.

Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych jest zobowiązany dokonać każdy płatnik składek. Weryfikacji wymagają zarówno dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA), jak i raporty imienne (ZUS RCA). Sprawdzić należy zarówno wyliczone wcześniej podstawy wymiaru i wysokość wykazanych składek, jak i informacje pokroju danych identyfikacyjnych, czy kodów tytułów ubezpieczenia. Błędy mogły pojawić się również w dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej wypłaconych świadczeń. A jeżeli takowe błędy w przekazywanych do ZUS dokumentach się pojawiły to wszystkie te dokumenty należy skorygować. Korekty dokonuje się na identycznych formularzach rozliczeniowych jakie płatnik składek co miesiąc przekazuje do ZUS. W identyfikatorze formularza należy jedynie zaznaczyć, że jest to dokument korygujący. Oznaczeniem dla dokumentu korygującego jest cyfra “2”, a jeżeli są to kolejne dokumenty korygujące należy wpisać cyfry “3”, “4” lub “5”.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że korekty dokonuje się nie tylko w obligatoryjnym terminie do 30 kwietnia, ale każdorazowo w ciągu siedmiu dni od stwierdzenia błędu lub w ciągu 30 dni od wskazania go przez kontrolę z ZUS.

W przypadku gdy przedsiębiorca świadomie i celowo nie podejmuje naprawienia błędów w dokumentacji rozliczeniowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować sprawę do sądu grodzkiego. Ten zaś może nałożyć na płatnika karę grzywny w maksymalnej wysokości 5 tys. zł.

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=269412940

A to już wiesz?  Pakiet Klimatyczny i konsekwencje jego wdrożenia tematem przewodnim Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy