Wiadomości branżowe

Najbardziej innowacyjne firmy w Polsce wybrane!

6 grudnia br. w Centrali BRE Banku w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Gali Innowacyjności, zostanie ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Liderzy rankingu ogólnopolskiego oraz podrankingów: mazowieckiego, MSP, mikrofirm oraz produktów i usług zostaną wyróżnieni certyfikatami innowacyjności oraz statuetką Kamertona Innowacyjności. Wydarzenie jest częścią programu badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, BRE Bank, Gazetę Prawną i Dun & Bradstreet.

To już trzecia edycja badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, której owocem jest Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Warszawska gala jest zwieńczeniem projektu, składającego się z badań nad innowacyjnością oraz cyklu gal regionalnych (w Katowicach, Sopocie i Poznaniu), na których nagrodzono przedstawicieli innowacyjnych lokalnych firm.

Nagrodą główną Rankingu jest Kamerton Innowacyjności, który powędruje do lidera rankingu ogólnopolskiego oraz podrankingów: województwa mazowieckiego, mikrofirm oraz firm z sektora MSP.

Celem programu jest przede wszystkim pobudzenie procesów innowacyjnych w gospodarce oraz promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej.

Innowacyjność istnieje w każdej dziedzinie i w każdym obszarze naszej działalności, od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych. Dzisiaj jest ona warunkiem koniecznym do przetrwania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jednak podejmując ryzyko nowej działalności, trzeba mieć przełomowy model biznesowy, ponieważ „znacząco lepszy” już nie wystarczy. Sukces nie polega na jednorazowym znalezieniu dobrego pomysłu i jego realizacji, warunkiem jego odniesienia i trwania jest stały rozwój. Jesteśmy więc wszyscy niejako „skazani” nie tylko na poszukiwanie nowych rozwiązań, ale także na twórcze wykorzystywanie tych, które zostały już dobrze poznane. I taka innowacyjność jest polskim przedsiębiorcom potrzebna.”, mówi Sławomir Lachowski, prezes zarządu BRE Banku.

Rodzimi przedsiębiorcy cenią badanie, które jest nie tylko doskonałą okazją do promocji własnej firmy i znalezienia się w prestiżowym gronie, ale także do zasygnalizowania potrzeb, możliwości i potencjału polskich przedsiębiorstw. Warto dodać, że jest to także jedna z niewielu szans sprawdzenia własnych zasobów i skonfrontowania osiągniętych wyników z najlepszymi na rynku.

Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm jest jedynym tego typu badaniem w Polsce. Badania prowadzi Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wspierającym jest firma Dun and Bradstreet.

W analizie są uwzględniane m.in.: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój, ilość pozyskanych patentów, nowo użyte technologie i rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, a także zdolność wszczepienia się w złożone sieci powiązań między nauką a praktyką.

Podstawą analizy ilościowej są informacje od przedsiębiorstw, przesłane w postaci ankiet oraz z publicznie dostępnych baz i danych statystycznych. Do oceny zmiennych jakościowych i cech trudno mierzalnych zostały uwzględnione oceny eksperckie. Brano również pod uwagę ciągłość i porównywalność ocen innowacyjności z roku na rok i między przedsiębiorstwami. Badanie zmiennych ilościowych i jakościowych integruje system punktacji ułatwiający analizę rankingową.

Program:

18.00             Uroczyste otwarcie
18.10-18.30    Rozmowa z doc. dr hab. T. Baczko na temat wyników badań
18.30-19.10    Debata na temat innowacyjności, uczestnicy:

  • Agnieszka Gryzik, dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji, MNiSW
  • Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI,
  • Mirosław Gryszka, prezes zarządu ABB Sp. z o.o.
  • Grzegorz Esz, wiceprezes zarządu Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
  • Henryk Kułakowski, prezes zarządu, Mapy S.A.

19.10-19.50    Wręczenie nagród

20.00               Bankiet

 

Patronat honorowy: Pan Janez Potočnik, Komisarz ds. Badań i Rozwoju UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat medialny: TNV CNBC Biznes oraz Manager Magazin

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts