Wiadomości branżowe

Najlepsza reklama – Klient mówi za nas!

Najlepsza reklama ? Klient mówi za nas! 

We wrześniu 2005 roku w Polfactor SA zostało przeprowadzone badanie satysfakcji klientów Polfactor SA.

W wyniku, którego 90% naszych klientów stwierdziło, ze są zadowoleni i wyjątkowo zadowoleni ze współpracy z Polfactor SA, dla porównania w 2003 roku takich klientów było 66%. 

Elementami, które miały znaczący wpływ na zadowolenie klientów Polfactor SA to: telefoniczna dostępność osób odpowiedzialnych za kontakt z firmą (tak wypowiedziało się 87% respondentów, podobnie jak w 2003 roku), krótki termin wypłaty zaliczek (90%) i kompetencje pracowników (86%) odpowiednio w 2003 (70% i 72%).

Czynnikami, które odegrały decydującą rolę o wyborze firmy faktoringowej – Polfactor SA były: osobisty kontakt ze strony Polfactor (tak wypowiedziało się 40% respondentów) i najlepsza oferta i serwis (37%). W poprzednim badaniu z 2003 roku tylko, co 3 badany wskazał osobisty kontakt ze strony Doradcy za ważny czynnik.

Ważnym i bardzo ważnym czynnikiem, dla którego klienci korzystają z faktoringu to przede wszystkim: długie terminy płatności (83% respondentów) i potrzeby kapitałowe (81%), niewystarczający poziom kredytów w banku (54%).

Źródło mFaktoring. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy