Inwestycje

Odsetek niedźwiedzi wciąż maleje (22.05.2009)

Najważniejsze wydarzenia z 21 V 2009 r. ? Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w Polsce w kwietniu do 2,6%, nieco więcej

Najważniejsze wydarzenia z 21 V 2009 r.
? Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w Polsce w kwietniu do 2,6%, nieco więcej od oczekiwań
? W I kw. przychody przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce wzrosły o 2% r/r, a koszty o 2,6% – podał GUS
? Bank Światowy ocenił, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 1%, a w 2010 r. o 1,8%
? Na posiedzeniu 29 kwietnia wszyscy członkowie RPP głosowali za utrzymaniem stóp na niezmienionym poziomie
? Kwietniowy PMI dla strefy euro obniżył się do 43,9 plt, mniej od oczekiwań
? W minionym tygodniu w USA przybyło 631 tys. bezrobotnych, więcej od oczekiwań; łączna liczba bezrobotnych według stanu na 9 maja podniosła się do 6,66 mln osób, bardziej od oczekiwań
? Wskaźnik wyprzedzający koniunktury Conference Board wzrósł w kwietniu o 1%, bardziej od oczekiwań
? Wskaźnik klimatu biznesowego Philadelphia Fed. Wzrósł do minus 22,6 pkt., mniej od oczekiwań

Diagnoza sytuacji na rynkach finansowych
black-bearLepszy od oczekiwań odczyt majowego indeksu PMI dla strefy euro i kwietniowego wskaźnika wyprzedzającego koniunktury Conference Board nie wystarczył, aby uchronić wczoraj giełdy w Europie i za Ocenami od spadków. Stało się tak po ostrzeżeniu ze strony Rezerwy Federalnej, groźbach Alana Greenspana i wreszcie najnowszych danych z rynku pracy. Rezerwa Federalna podczas kwietniowego posiedzenia zwróciła uwagę na ryzyko dalszego pogłębienia kryzysu w gospodarce, z kolei jej były szef stwierdził, że kryzys finansowy jeszcze się nie skończył. W te opinie wpisała się wczorajsza publikacja danych dotyczących liczby bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Pobierających zasiłki jest już 6,66 miliona. Ich liczba nieprzerwanie rośnie już od 16 tygodni. Zmniejszyła się co prawda liczba osób świeżo zarejestrowanych w ubiegłym tygodniu jako bezrobotni, ale spadek był mniejszy od oczekiwań. Dane te oznaczają, że stopa bezrobocia wzrosła do 5%, najwyższego poziomu 1982 roku. W takich warunkach trudno oczekiwać szybkiej poprawy w obszarze wydatków konsumpcyjnych. Dlatego dane przyćmiły pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost wskaźnika wyprzedzającego koniunktury Conference Board, który jest wypadkową różnych indeksów rynkowych i makroekonomicznych. Gorzej wypadła za to publikacja kwietniowego wskaźnika klimatu biznesowego Philadelpfia Fed, który utrzymuje wartość ujemną wskazującą na zjawiska recesyjne. Wskaźnik podniósł się w stosunku do kwietnia, liczono jednak, że osiągnie wyższą wartość.

A to już wiesz?  Kleba Invest rozpoczyna realizację nowych parków handlowych w Olsztynku, Kutnie, Słupsku i Gdyni

Cieniem na rynku położyła się informacja o możliwości obniżenia przez agencję Standard&Poor’s ratingu Wielkiej Brytanii z poziomu AAA. Relacja długu publicznego do PKB zbliża się do 100%. Agencja obniżyła już ratingi pięciu krajom zachodniej Europy, Irlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W naszym regionie pesymistyczny wydźwięk miał raport Banku Światowego, wskazujący na pogłębienie recesji gospodarczej w 10 nowych krajach członkowskich UE. W ocenie BŚ kłopot polega na tym, że państwa te nie mogą obecnie liczyć na szybki wzrost eksportu, a z drugiej rosnące bezrobocie (6,5% w regionie w tym roku oraz 10,4% w 2010 r.) nie pozwoli na szybkie odbudowanie krajowej konsumpcji.

Przecena akcji na zagranicznych parkietach sprowadziła w dół ceny w Warszawie, w efekcie czego WIG spadł poniżej 30 tys. pkt., jednak rangę spadków obniżyły wczoraj niewielkie obroty. W pierwszych godzinach piątkowego handlu, po czterech z rzędu spadkowych sesjach za Oceanem, indeks utrzymuje się w okolicach 29,6 tys. pkt.

Niewielkich powodów do optymizmu można doszukać się w dzisiejszej publikacji GUS dotyczącej koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Klimat koniunktury w trzech pierwszych obszar oceniany jest mniej pesymistycznie w kwietniu niż w marcu, jednak oceny są gorsze od formułowanych w analogicznych miesiącach poprzednich lat. Dodatnie oceny i nieco lepsze niż przed miesiącem sygnalizują podmioty prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową.

Najnowszy odczyt wskaźnika Investors Intelligence, obrazującego relację między bykami i niedźwiedziami, z 20 maja, potwierdził trwającą już od miesiąca stabilizację obozu tych pierwszych i dalszy, konsekwentny spadek drugich.

Dziś na rynkach 22 V 2009 r.
? Kwietniowa koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w Polsce
? Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe na poziomie 0,1%
? Sprzedaż w sieciach handlowych w Japonii spadła w kwietniu o 3,7% r/r
? PKB Wielkiej Brytanii za I kw.

Expander

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy