Wiadomości branżowe

Nobliści zaproszeni przez Pioneer Investments

Trzech laureatów Nagrody Nobla: Robert Engle, Sir James Mirrlees i Christopher Pissarides wzięło udział w corocznym spotkaniu Pioneer Investments Colloquia we włoskim Iseo. Uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości światowej gospodarki.

Pioneer Investments Colloquia odbyło się już po raz piąty. W tym roku tematem spotkania były niedopasowania makro- i mikroekonomiczne w światowej gospodarce. Gośćmi specjalnymi byli trzej nobliści, którzy z różnych stron starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości światowej gospodarki w nowej, postkryzysowej erze.

Robert Engle przedstawił metody pomiaru zmienności i ryzyka w czasie kryzysu oraz wnioski, które inwestorzy powinni wyciągnąć na przyszłość. James Mirrlees skupił się na problemach fiskalnych gospodarek na świecie, a Christopher Pissarides zobrazował globalne zmiany na rynku pracy i oszczędności.

– Takie spotkania jak Pioneer Colloquia podkreślają, że inwestowanie i oszczędzanie należy rozpatrywać w długim horyzoncie czasowym, uwzględniając zmiany, dziś jeszcze mało widoczne, ale które postępują i będą miały wpływ na oszczędności inwestorów za kilka czy nawet kilkanaście lat. Zaproszeni nobliści znakomicie potrafili przedstawić czynniki, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i rynki finansowe. Tę wiedzę przekazujemy również naszym klientom – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Dyskusję podczas dwóch dni spotkania 14 i 15 września prowadziło łącznie 20 wykładowców. Wszystkich gości przywitał Prezes Pioneer Investments, Roger Yates.


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 15,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts