Inwestycje

Nowa emisja akcji spółki PKO BP SA w mBanku!

mBank w ramach usługi eMAKLER udostępnia zapisy na akcje serii D spółki PKO BP SA w ramach wykonania praw poboru.

Od 7 października br. Klienci eMAKLERA mogą składać dyspozycje zapisów przez wniosek ?Prawa poboru?. Wniosek będzie dostępny w serwisie transakcyjnym do 20 października br. do godziny 18.00. Dyspozycję można również złożyć przez mLinię. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru zaksięgowanych na rachunku inwestycyjnym w DI BRE, powiązanym z usługą maklerską mBanku.
1137163_one_dollar
Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego za pośrednictwem eMaklera uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki zaksięgowanej na rachunku inwestycyjnym w DI BRE, powiązanym z usługą maklerską mBanku.

W momencie składania dyspozycji zapisu na eKONCIE należy zapewnić środki na pokrycie zapisu.

Nowa emisja akcji PKO BP SA w ramach prawa poboru obejmuje 250.000.000 Akcji serii D. 4 prawa poboru uprawniają do nabycia 1 akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji wynosi 20,50 zł. Planowany przydział akcji nastąpi 29 października br.

Udział eMAKLERA w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych utrzymuje się od marca br. na poziomie ponad 2%.

eMAKLER, zintegrowany z rachunkiem bieżącym w mBanku, z którego pobierane są automatycznie środki na zakup papierów wartościowych, daje dostęp do Giełdy 24 godziny na dobę, bez opłat za otwarcie i prowadzenie. W przypadku sprzedaży papierów i zamiany należności na środki płynne, następuje natychmiastowe ich przekazanie na rachunek w mBanku. Obecnie z usługi korzysta blisko 140.000 Klientów.

Similar Posts