Inwestycje

Nowe fundusze kapitałowe w ofercie UNIQA

UNIQA TU na Życie SA rozszerzyła ofertę o 3 nowe fundusze kapitałowe. Szczególnie interesujący jest fundusz UNIQA Allianz Budownictwo 2012, inwestujący w spółki, których działalność jest związana z organizacją przez Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku.

logoOferta w ramach produktu Fundusz&Perspektywa Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym rozszerzona została o 3 fundusze kapitałowe TFI Allianz Polska:

* UNIQA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (akcyjny)
* UNIQA Allianz Budownictwo 2012 (akcyjny)
* UNIQA Allianz Aktywnej Alokacji (mieszany)

Rozszerzenie oferty o nowe fundusze zwiększa możliwość wyboru Klienta, podejmującego decyzję o alokacji składki w tym ubezpieczeniu – aktualnie, łącznie z nowymi funduszami, Klient ma dostęp do 42 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Szczególnie interesującym i innowacyjnym jest fundusz UNIQA Allianz Budownictwo 2012. Fundusz ten inwestuje przede wszystkim w akcje emitowane przez spółki świadczące usługi budowlane, produkujące materiały budowlane oraz inwestujące w nieruchomości lub zarządzające nieruchomościami, a także spółki, których działalność jest związana z organizacją przez Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku.

Nowe fundusze dostępne są w ramach produktów Fundusz&Perspektywa:

* Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
* Uniwersalne ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Produkty tej linii pozwalają na połączenie walorów inwestycyjnych z elementami ochronnymi ubezpieczenia na życie. Pieniądze, wpłacone w formie składki jednorazowej lub regularnej oraz składek dodatkowych, zamieniane są na jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wybranymi przez Klienta funduszami zarządzają specjaliści, dbający o jak najwyższe zyski i bezpieczeństwo powierzonych środków. Wpłacone środki można traktować jako inwestycje własne, z przeznaczeniem np. na cele emerytalne bądź własne zabezpieczenie finansowe. W trakcie trwania umowy Klient ma prawo do korzystania ze zgromadzonego kapitału, w postaci regularnych wypłat lub wypłaty jednorazowej.

W zależności od produktu, w przypadku śmierci Ubezpieczonego, wskazane przez niego osoby lub instytucje otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 101% wartości zgromadzonych środków (Ubezpieczenia na życie z UFK) lub ewentualnie wyższą z kwot: wybranej Sumy Ubezpieczenia lub wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku Ubezpieczonego (Uniwersalne Ubezpieczenie na życie z UFK). Świadczenie może w ten sposób zabezpieczyć finansowo rodzinę Ubezpieczonego lub wspólników spółki. W odróżnieniu od tradycyjnych instrumentów finansowych, wypłacone przez UNIQA świadczenie zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn i nie jest wliczane do masy spadkowej.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ryzyko śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo wypłaci wówczas świadczenie w wysokości 100% wartości zgromadzonych środków na osobistym rachunku składek regularnych w przypadku Ubezpieczenia na życie z UFK, a w Uniwersalnym Ubezpieczeniu na życie z UFK – wybraną Sumę Ubezpieczenia.

Więcej informacji o produktach znajduje się na stronach WWW:

* Fundusz&Perspektywa Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
* Fundusz&Perspektywa Uniwersalne ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Similar Posts