Wiadomości branżowe

Nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Centrum Oszczędzania

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - poszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - CAIB. W ramach nowego TFI oferowanych jest 9 nowych Funduszy Inwestycyjnych: CAIB FIO AKCJI , CAIB FIO EUROPEJSKICH OBLIGACJI , CAIB FIO OBLIGACJI, CAIB FIO SKARBOWY, CAIB FIO STABILNEGO WZROSTU, CAIB FIO TOP AMERYKA, CAIB FIO TOP EUROPA, CAIB SFIO AKTYWNEGO ZARZĄDZNIA, CAIB SFIO DOLAROWYCH OBLIGACJI . W tej

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – poszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – CAIB. W ramach nowego TFI oferowanych jest 9 nowych Funduszy Inwestycyjnych: CAIB FIO AKCJI , CAIB FIO EUROPEJSKICH OBLIGACJI , CAIB FIO OBLIGACJI, CAIB FIO SKARBOWY, CAIB FIO STABILNEGO WZROSTU, CAIB FIO TOP AMERYKA, CAIB FIO TOP EUROPA, CAIB SFIO AKTYWNEGO ZARZĄDZNIA, CAIB SFIO DOLAROWYCH OBLIGACJI . W tej chwili ofercie Centrum Oszczędzania dostępne są 34 Fundusze Inwestycyjne.

Centrum Oszczędzania umożliwia podzielenie portfela oszczędności między lokaty i jednostki wielu różnych funduszy inwestycyjnych tak, aby Klient uzyskiwał możliwość 2 cyfrowej stopy zwrotu z oszczędności.

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, oferuje najszerszą na rynku, dostępną w jednym miejscu ofertę funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 7 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych – TFI Skarbiec, GTFI, TFI SEB, TFI Bank Handlowego SA, TFI PZU, Warta TFI i CAIB. Model biznesowy Centrum Oszczędzania zakłada współpracę ze wszystkimi TFI, którą chcą sprzedawać swoje produkty z wykorzystaniem wielokanałowej dystrybucji MultiBanku – Internetu, Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Finansowych. Takie podejście zapewni Klientom MultiBanku możliwość stworzenia własnego optymalnego z punktu widzenia stopy zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji, czy akceptowanego poziomu ryzyka portfela oszczędności.

Centrum Oszczędzania MultiBanku wyposażone jest w wiele instrumentów doradczych. Z pomocą specjalnego kwestionariusza Klient może zbudować swój profil oszczędzania określający, jaką część środków zdeponować na lokatach, a jaką zainwestować w fundusze inwestycyjne akcji, hybrydowe, papierów dłużnych, czy rynków pieniężnych. Osoby korzystające z Centrum Oszczędzania mają również dostęp do danych historycznych z ostatnich 3 lat, które pozwalają zobaczyć ile zarobiliby, gdyby daną kwotę zainwestowali na przykład rok temu. Dla wygody wszystkie dane prezentowane są w formie graficznej i liczbowej.

Klienci, którzy zdecydują się zainwestować z pomocą Centrum Oszczędzania kwoty powyżej 30000zł oprócz narzędzi internetowych mogą korzystać w placówkach MultiBanku z rekomendacji przygotowywanych przez Skarbiec Investment Managment. Znajdą się w nich informacje dotyczące koniunktury na GPW oraz wskazania najlepszych w swoich klasach funduszy dostępnych w Centrum Oszczędzania.

W Centrach Usług Finansowych MultiBanku dla klientów inwestujących szczególnie wysokie kwoty organizowane będą video konferencje z doradcami Skarbiec Investment Managment, którzy przygotują w oparciu o zindywidualizowane potrzeby specjalne propozycję podziału portfela oszczędności.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy