Bankowość

Nowy członek zarządu Kredyt Banku

Rezygnacja członka Zarządu Kredyt Banku

Pan Gert Rammeloo, wiceprezes zarządu Kredyt Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej poinformował dziś Radę Nadzorczą, że w związku z zamiarem powrotu do Belgii, rezygnuje z ubiegania się o stanowisko na następną kadencję, rozpoczynającą się po dniu odbycia WZA.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Gert Rammeloo poinformował o zamiarze nie ubiegania się o następną kadencję w Zarządzie Kredyt Banku w związku z zamiarem powrotu do Belgii.

Dotychczasowy wiceprezes zarządu pozostanie na stanowisku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku.

Gert Rammeloo pozostanie w strukturach Grupy KBC, kontynuując swoją karierę jako wiceprezes zarządu KBC Asset Management w Belgii.

Gert Rammeloo z Kredyt Bankiem był związany od 2003 roku, najpierw jako dyrektor zarządzający w Pionie Dystrybucji Detalicznej, następnie – od maja 2009 – jako wiceprezes Zarządu.

W Grupie KBC pracuje od 1985 roku. Jest absolwentem belgijskiego Sint-Eligius College w Antwerpii.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy