Wiadomości branżowe

Nowy Lider Rynku

Warszawa, 30 listopada 2007 – Bank Pekao SA po rejestracji sądowej stał się liderem rynku – będzie największy w Polsce pod względem wysokości aktywów, kredytów, depozytów i produktów inwestycyjnych. Do dyspozycji naszych klientów oddaje ponad 1000 placówek, ponad 3000 bankomatów bez prowizji w całym kraju.

-Chcemy serdecznie powitać wszystkich nowych klientów, którzy przychodzą do Pekao – mówi Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku. Efekt skali pozwoli nam na kreowanie dodatkowej wartości zarówno dla nich jak i dla innych interesariuszy banku.

-Pragnę podziękować wszystkim naszym kolegom za ich zaangażowanie podczas procesu integracji-powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny. -Jestem pewien, że ich pasja pozwoli nam zaoferować klientom jeszcze wyższy standard obsługi.

Podczas nadchodzącego weekendu ekipy techników i inżynierów zamienią szyldy i loga na oddziałach przechodzących do Pekao. Klienci odwiedzający te placówki w poniedziałek zostaną powitani przez tych samych doradców i pracowników. Nadal będą używali tych samych produktów i usług jak dotychczas, na tych samych warunkach. Także obsługa bankowości internetowej się nie zmieni.

W styczniu rozpocznie się proces migracji oddziałów do systemu informatycznego Pekao. Oddziały będą przenoszone stopniowo, jeden po drugim. Klienci zachowają swoje produkty i usługi na niezmienionych zasadach nawet po zakończeniu tego procesu.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts