Inwestycje

Nowy produkt UNIQA i Raiffeisen

Nowy produkt UNIQA i Raiffeisen – struktura ?BRIC ? 4 strony zysku? Raiffeisen Bank Polska we współpracy z UNIQA TU na Życie SA oferuje Klientom

Nowy produkt UNIQA i Raiffeisen – struktura ?BRIC ? 4 strony zysku?

Raiffeisen Bank Polska we współpracy z UNIQA TU na Życie SA oferuje Klientom bankowości prywatnej 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkt o nazwie ?BRIC – 4 strony zysku” pozwala zarabiać na wzrostach kursów największych spółek z krajów BRIC.

Kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, mają – wg powszechnych opinii ekonomistów – doskonałe perspektywy rozwoju. To one szybciej od gospodarek Zachodu przezwyciężyły skutki globalnego kryzysu i odgrywają coraz większą rolę w światowej ekonomii. Również ich rynki kapitałowe są coraz dojrzalsze, a notowane tam spółki mają duży potencjał wzrostu.

Skorzystanie z takich możliwości inwestycyjnych proponuje swoim Klientom bankowości prywatnej Raiffeisen Bank Polska, oferując we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie o nazwie ?BRIC – 4 strony zysku”. Zyski z inwestycji uzależnione są od zachowania indeksu S&P BRIC 40, w którego skład wchodzi 40 największych i najbardziej płynnych spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

Okres subskrypcji trwa do 5 marca. Konstrukcja produktu w formie ubezpieczenia powoduje, że inwestor unika konieczności opłacenia 19% podatku od zysków kapitałowych. Nie ma również opłat za nabycie czy zarządzanie środkami. ?BRIC – 4 strony zysku” zapewnia ochronę kapitału na poziomie 95% kwoty ubezpieczenia, w dacie zakończenia ochrony.

Preferowane partnerstwo

Współpraca między Grupami Raiffeisen i UNIQA zapoczątkowana w Austrii w 1970 r. rozwinęła się w kolejnych latach w bardzo udane działania bancassurance. W Austrii poprzez sieć banków Raiffeisen sprzedawany jest szeroki asortyment ubezpieczeń, w tym różne rodzaje ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń wypadkowych oraz majątkowych. Sukces w Austrii stał się podstawą do zacieśnienia związków między Grupami UNIQA i Raiffeisen na arenie międzynarodowej oraz ich ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej. Gęsta sieć obu grup w tym regionie, orientacja na klienta detalicznego oraz siła marki – w połączeniu z szerokim asortymentem produktów – stanowią platformę dla pomyślnego rozwoju wspólnych działań bancassurance.

A to już wiesz?  Dom Maklerski Pekao oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. przyjmują zapisy inwestorów indywidualnych na akcje spółki Arctic Paper S.A.

W Polsce ?preferowane partnerstwo” spółek Grupy UNIQA i Raiffeisen ma już 6-letnią tradycję. UNIQA oferuje klientom, pracownikom i współpracownikom Grupy Raiffeisen najwyższej jakości, nowoczesne i łatwe w obsłudze produkty ubezpieczeniowe – na życie i majątkowe, a także obejmuje obsługą ubezpieczeniową spółki Grupy Raiffeisen. Z kolei Grupa Raiffeisen zapewnia spółkom UNIQA oraz ich Klientom usługi finansowe, w tym produkty związane z bankowością transakcyjną, inwestycyjną czy tzw. matchowaniem składki, a także usługi powiernicze, leasingowe i faktoringowe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy