Finanse

Nowy skład Rady Etyki Public Relations

7 lipca, w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie nowego składu Rady Etyki Public Relations. W trakcie spotkania ustalono zasady pracy Rady. Opracowano również plan działań w sprawie MM Consultants zgłoszonej do rozpatrzenia przez ZFPR.

Obecny skład Rady Etyki Public Relations:

? Bogdan Biniszewski, delegowany przez ZFPR

? Jerzy Ciszewski, delegowany przez internetPR.pl

? Zbigniew Chmielewski, delegowany przez PSPR

? dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, delegowana przez internetPR.pl

? Sławomir Pawlak, delegowany przez internetPR.pl

? dr Andrzej Stolarczyk, delegowany przez ZFPR

? dr Dariusz Tworzydło, delegowany przez PSPR

? Marek Woźniak, delegowany przez PSPR

? Małgorzata Zaborowska, delegowana przez ZFPR

Członkowie Rady zostali wybrani na dwuletnią kadencję i dla zachowania pełnej niezależności nie mogą zostać odwołani przez organizacje delegujące.

Rada Etyki Public Relations została powołana przez Fundację internetPR.pl, Polskie Stowarzyszenie Public Relations i Związek Firm Public Relations.

Celem funkcjonowania Rady jest promowanie standardów etycznych w PR, edukacja w dziedzinie etyki PR, wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR oraz wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej. Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska public relations i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele.

Szczegółowe informacje o działaniach Rady znajdują się na stronie www.radaetykipr.pl

http://media.internetpr.pl/pr/165279/nowy-sklad-rady-etyki-public-relations

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy