Inwestycje

Obroty faktoringowe w Kredyt Banku większe o 787 proc.

Dynamiczny wzrost obrotów to wynik coraz większego zainteresowania klientów wykupem wierzytelności jako alternatywnej formy finansowania bieżącej działalności spółek.

W I kwartale 2009 r. obroty faktoringowe w Kredyt Banku wyniosły 291,7 mln zł, czyli o 787 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r., w którym bank skupił faktury o wartości 32,9 mln zł. To najwyższy wzrost wśród firm faktoringowych i banków.

1106141_money_line– Kredyt Bank konsekwentnie realizuje strategię rozwoju dyskonta wierzytelności. Efektem jest zwiększająca się liczba klientów korzystających właśnie z tego rodzaju finansowania oraz rosnące przychody. Nasi klienci dostrzegają coraz więcej korzyści wynikających z dyskonta wierzytelności, doceniają też sprawność operacyjną obsługi po stronie banku. Naszą ambicją jest dalsze zwiększanie udziału w tym rynku poprzez ciągłe udoskonalanie produktu oraz poszerzanie oferty o nowe schematy dyskonta ? powiedział Michał Wierzchowiecki, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu.

Skup wierzytelności czy faktoring to instrumenty finansowe, których popularność rośnie, szczególnie w trudniejszych dla przedsiębiorców okresach recesji czy spowolnienia wzrostu gospodarczego. Mają one także coraz większe znaczenie w warunkach rosnącej konkurencji, która wymusza na firmach m.in. wydłużanie terminów płatności dla odbiorców. Dzięki takim formom finansowania przedsiębiorcy mogą poprawić płynność firmy, zredukować koszty własne związane z monitorowaniem otrzymywanych należności oraz przede wszystkim zyskują możliwość wydłużania terminów płatności i uzyskania finansowania w celu terminowego regulowania swoich zobowiązań.

W odróżnieniu od standardowych kredytów krótkoterminowych dyskonto wierzytelności jest finansowaniem celowym, ściśle powiązanym z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Finansowanie jest uzależnione od aktualnego poziomu sprzedaży oraz niejednokrotnie nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

– Uważam, że z uwagi na dość trudną sytuacją w sektorze bankowym, rosnący koszt pieniądza oraz znaczny wzrost braku zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami dyskonto wierzytelności będzie coraz częściej stosowanym instrumentem. Należy jednak pamiętać, iż jest to produkt kredytowy ? konieczne jest ustanowienie przez bank limitu kredytowego, co w obecnych warunkach może okazać się poważną barierą dla wielu przedsiębiorstw ? dodaje M. Wierzchowiecki.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy