Wiadomości branżowe

OFE Generali w mBanku

mBank poszerzył swoją ofertę OFE Online o Otwarty Fundusz Emerytalny Generali PTE S.A.  

Od 31 października br. Klienci mBanku mają do wyboru dwa Powszechne Towarzystwa Emerytalne w ramach usługi OFE Online mBanku: OFE Skarbiec Emerytura oraz OFE Generali.

To kolejny konsekwentny krok w realizacji naszej strategii budowania otwartych platform. OFE Generali to pierwszy efekt naszych działań, ale już wkrótce będą kolejne. Chcemy aby Klienci mBanku nie musieli wybierać pomiędzy wiądącym OFE a szeroką funkcjonalnością. Chcemy, aby w ramach dobrej funkcjonalności mieli dostępne wszystkie dobre fundusze i zapisywali się do nich za naszym pośrednictwem – mówi Maciej Witkowski, odpowiedzialny za produkty inwestycyjne w mBanku.

Nowa usługa mBanku, którego znaczną część Klientów stanowią ludzie młodzi, racjonalnie zarządzający własnym budżetem, spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Integracja usług finansowych w jednym miejscu- w serwisie transakcyjnym mBanku, jest ważnym elementem naszej strategii. mBank to wygoda, a wygodnie jest mieć wszystko pod ręką, nawet konto emerytalne z którego skorzystamy dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Dlatego po Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych oraz usłudze eMAKLER, zdecydowaliśmy się rozwijać również platformę OFE Online – dodaje Maciej Witkowski.

Aktywa OFE mogą być lokowane w:

 • Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom,
 • Obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwarantowane,
 • Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,
 • Akcje spółek notowanych na giełdzie,
 • Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,
 • Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmiotów,
 • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) Online to usługa, która umożliwia Klientom mBanku bezpłatny stały wgląd w historię rachunku emerytalnego w serwisie transakcyjnym.

O atrakcyjności OFE online świadczą:

 • obsługa 24 godziny na dobę, przez Internet i telefon,
 • możliwość łatwego podpisania umowy z OFE korespondencyjnie, bez potrzeby kontaktu z Agentem,
 • integracja wielu różnych aktywów finansowych w ramach jednego rachunku bankowego,
 • możliwość śledzenia na bieżąco operacji i salda swojego rachunku emerytalnego,
 • możliwość kontrolowania uczciwości pracodawcy w zakresie obowiązkowego Ubezpieczenia Społecznego,
 • system transakcyjny mBanku dostępny non-stop, z każdego miejsca na ziemi, bezpieczny i sprawdzony przez milion Klientów.

Generali PTE S.A.  należy do międzynarodowego koncernu Generali Group z siedzibą w Trieście, który w ciągu ponad 170 lat swojego istnienia zdobył zaufanie i stał się partnerem milionów klientów na całym świecie. Generali Group należy dzisiaj do grona największych instytucji finansowych na świecie. Prowadzi operacje finansowe w prawie 50 krajach zatrudniając prawie 60 tysięcy pracowników. Generali PTE S.A. zarządza majątkiem w wysokości ponad 2 miliardów złotych, posiada 400 tysięcy Klientów i od kilku lat notuje stabilny wzrost jednostki rozrachunkowej.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy