Wiadomości branżowe

Oszczędzaj w mBanku!

mBank – lider na rynku bankowości elektronicznej, detaliczne ramię BRE Banku SA – osiągnął najwyższy, blisko 50% przyrost depozytów w okresie od początku stycznia do końca lipca br. Według danych NBP, depozyty gospodarstw domowych w całym sektorze bankowy wzrosły w tym okresie zaledwie o 1,0%.

Z każdym miesiącem mBank odnotowuje wyraźny wzrost depozytów, oferując bardzo korzystne warunki dla ponad 312 tys. Klientów. Stały progres wartości depozytów, liczby Klientów i rachunków jest potwierdzeniem prawidłowo wybranego modelu biznesowego, akceptacji Klientów dla działań mBanku oraz przede wszystkim wyjątkowo korzystnej oferty lokat oszczędnościowych: rachunku a vista eMax, lokaty długoterminowej eMax Lokata oraz mLokaty – lokaty krótkoterminowej o stałym oprocentowaniu. Efektywne oprocentowanie lokat stawia ofertę mBanku wśród najatrakcyjniejszych na rynku.

eMAX to nowoczesny rachunek oszczędnościowy na żądanie. Od tradycyjnych rachunków oszczędnościowych różni się przede wszystkim znacznie wyższym oprocentowaniem, obecnie 6,40% w skali roku (efektywnie 6,59%), 24 godzinnym dostępem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą nowoczesnych środków komunikacji (Internet, telefon, WAP, SMS) oraz brakiem większości opłat i prowizji.

Zgodnie z zasadami działania mBanku, korzystanie z rachunku eMAX jest proste i korzystne dla Klienta:

 • nie jest wymagana minimalna kwota utrzymywana na koncie, już 1 złotówka jest oprocentowana,
 • nie jest wymagana deklaracja stałych wpłat na rachunek eMAX,
 • nie są pobierane opłaty za: otwarcie i prowadzenie rachunku eMAX, ustalenie pełnomocnika na rachunku, samoobsługowe wykonanie przelewu zdefiniowanego.

Pieniądze zgromadzone na rachunku eMAX oprocentowane są wg zmiennej stawki procentowej. Zasady naliczania oprocentowania są proste i czytelne:

oprocentowanie nie zależy od kwoty jaka znajduje się na rachunku eMAX,

 • kapitalizacja odbywa się co miesiąc,
 • wycofanie części lub całości środków zgromadzonych na rachunku nie zmienia warunków oprocentowania,
 • oprocentowanie na rachunku eMAX wynosi nie mniej niż WIBOR jednomiesięczny pomniejszony o 4 punkty procentowe.

Jest kilka sposobów korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku eMAX:

 • można dokonać przelewu na jeden, z góry określony rachunek (np.: na eKONTO).
 • przy użyciu karty VISA Electron, w bankomatach oznaczonych symbolem VISA, można dokonać wypłaty gotówkowej, w kwocie ograniczonej limitem dziennym, a bez prowizji w każdym bankomacie sieci Euronet na terenie Polski,
 • tą samą kartą VISA Electron można, bez żadnych dodatkowych opłat, dokonać zakupów w każdym punkcie oznaczonym symbolem VISA Electron.

eMAX jest bezkonkurencyjnym rachunkiem oszczędnościowym nowej generacji. Jest alternatywą dla tradycyjnych lokat terminowych (np. rocznych).

eMAX Lokata – to długoterminowa lokata oszczędnościowa o zmiennym oprocentowaniu – od 6,60% do 7,20%, trzymiesięcznym okresie naliczania odsetek, z możliwością wypłaty części kapitału bez utraty naliczonych odsetek.

eMAX Lokata w skrócie:

 • lokata terminowa o zmiennym oprocentowaniu,
 • powiązana z wybranym rachunkiem w mBanku (eKONTO lub eMAX),
 • okres lokaty: od 12 do 120 miesięcy,
 • środki oprocentowane są w ramach progów procentowych,
 • minimalna kwota lokaty 1000 zł ,
 • możliwa wypłata części środków,
 • oprocentowanie przy zerwaniu lokaty – połowa należnych odsetek,
 • założenie lokaty: posiadacz rachunku, przez mLinię lub Internet,

Oprocentowanie eMax Lokaty:

 • od 1000 zł do 99999,99 zł          – 6,60 %
 • od 100000 zł do 249999,99 zł    – 6,80 %
 • od 250000 zł do 499999,99 zł    – 7,00 %
 • powyżej 499999,99 zł                – 7,20 %

mLokata – to krótkoterminowa lokatę oszczędnościowa, oprocentowana wg stałej stopy procentowej. Przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, posiadających rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy eKONTO lub oszczędnościowy eMAX.

mLokata dzięki stałej, wysokiej stopie oprocentowania gwarantuje określony dochód bez względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym. Jest łatwa w zarządzaniu dzięki zdalnym kanałom komunikacji – Internetowi i mLinii.

mLokatę mogą założyć posiadacze rachunków eMAX i eKONTO, którzy na lokacie zdeponują minimalną kwotę 500 zł. Oprocentowanie mLokaty uzależnione jest od okresu jej trwania i kształtuje się następująco:

 • mLokata 2 miesięczna, stała stopa oprocentowania – 6,20 %
 • mLokata 3 miesięczna, stała stopa oprocentowania – 6,10 %
 • mLokata 6 miesięczna, stała stopa oprocentowania – 6,00 %
 • mLokata 9 miesięczna, stała stopa oprocentowania – 5,90 %

Naliczanie odsetek następuje po upływie okresu lokaty. Lokata może być automatycznie odnowiona na kolejny okres umowny i w takim przypadku odsetki mogą być kapitalizowane na rachunku lokaty lub przekazane na rachunek, w ramach którego lokata została otworzona. Jeżeli lokata nie jest automatycznie odnawiana środki zgromadzone na rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami przekazywane są po upływie okresu umownego na rachunek powiązany z mLokatą.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cych   #jest   #nie tylko   #produkty