Inwestycje

Pakiet Klimatyczny i konsekwencje jego wdrożenia tematem przewodnim Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010

O pakiecie energetyczno-klimatycznym UE, szansach na wspólny europejski rynek energii, odnawialnych źródłach energii oraz efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach debatować będą uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010, wśród których znajdą się Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska oraz Erik Gauss, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czech. Największa konferencja w Europie Środkowej pod patronatem Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso odbędzie się w Katowicach, w dniach 14-16 kwietnia br.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress ? EEC), otworzy Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej ? Komitetu Organizacyjnego EEC 2010 Jerzy Buzek. Wystąpienie inauguracyjne będą mieli również: Wicepremier, były Minister Finansów i Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego Janusz Lewandowski oraz Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

eccZnaczna część zagadnień tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego dotyczy polityki energetycznej. W pierwszym dniu Kongresu uczestnicy będą debatować o pakiecie energetyczno-klimatycznym UE w kontekście ustaleń światowego szczytu klimatycznego w Kopenhadze, nowym spojrzeniu na bezpieczeństwo energetyczne UE, jak realizować politykę odpowiedzialności energetycznej dbając jednocześnie o konkurencyjność gospodarki UE czy o osiągnięciach, słabościach i wyzwaniach europejskiego rynku energii.

W sesji wezmą udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, Minister Środowiska Andrzej Kraszewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Drugiego dnia EEC 2010, podczas poświęconej energetyce sesji plenarnej, analizie zostaną poddane takie tematy jak m.in.: wpływ regulacji klimatycznych na polską energetykę i przemysł, samoograniczenia a konkurencyjność przemysłu w UE oraz priorytety wspólnej europejskiej polityki energetycznej. O walce ze zmianami klimatycznymi opowiedzą m. in. Jiri Cienciala, Przewodniczący Zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej oraz Erik Gauss, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czech.

Trzeci dzień Kongresu zakłada m.in. analizę rynku energii elektrycznej, koniecznych działań liberalizujących rynek oraz tematu inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne.

Wśród uczestników poszczególnych sesji i paneli nie zabraknie przedstawicieli największych energetycznych firm, takich jak: EDF, Enea, Fortum, Orlen, PGE, PGNiG, RWE, Tauron Polska Energia czy Vattenfall.

– O sile Europejskiego Kongresu Gospodarczego stanowi aktualna i istotna tematyka, stąd w tym roku tak wiele sesji poświęconych pakietowi energetyczno-klimatycznemu i konsekwencjom jego wdrożenia. Kongres to jednak przede wszystkim prestiżowe i różnorodne grono uczestników o znaczącym wpływie na gospodarkę Europy. Kto chce się spotkać z tak wybitnymi osobistościami ma ku temu niepowtarzalną okazję w kwietniu w Katowicach ? mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Zgromadzi ponad 3500 gości, 600 panelistów, liczne grono osób o wielkim wpływie na gospodarkę Europy. Celem Kongresu jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami różnych branż działającymi na całym rynku Wspólnoty.

Współorganizatorami Kongresu są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice. Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010 można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu

Zapraszamy również:
Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice
Twitter: https://twitter.com/EECKatowice
Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy