Wiadomości branżowe

Paweł Żuk, Dyrektor Wydziału Stacji Paliw oraz Dyrektor Generalny Shell Polska, otrzymał statuetkę Hybrydy Flotowe dla wizjonerów

Warszawa 07.12.2007, zostały wręczone statuetki Hybrydy Flotowe dla firm i instytucji z branży motoryzacyjnej, które w sposób szczególny dbają o ekologię i bezpieczeństwo na drogach. Zwycięzców wytypowali dziennikarze grupy medialnej IPM, organizatora VI edycji targów Fleet & Busines Day. W gronie laureatów tegorocznego plebiscytu "Wizjonerzy Rynku Motoryzacyjnego. Hybrydy Flotowe 2007" znalazł się Paweł Żuk, Prezes i Dyrektor Generalny Shell Polska.

Ideą plebiscytu jest wskazanie innowacyjnych strategi firm w zakresie ekologii i bezpieczeństwa flot samochodowych, a przede wszystkim wyróżnienie prezesów tych firm jako liderów wizjonerskich rozwiązań. Tytuł i statuetkę „Wizjonerów branży flotowej” otrzymali kierujący największymi w Polsce koncernami, których strategie łączą dwie fundamentalne kwestie – ekologię i bezpieczeństwo.

Shell i kwestie bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo w każdym wymiarze jest dla Shell priorytetem. Odzwierciedla to zapis w Ogólnych Zasadach Prowadzenia Biznesu, które stanowią podstawę kodeksu etycznego firmy. (Zasady dostępne na stronach internetowych Shell).

Niezależnie od miejsca wykonywania działalności, wszystkie podmioty działające w grupie Shell na świecie, są zobowiązane do przestrzegania wysokich standardów z dziedziny bezpieczeństwa. Dotyczy to również bezpieczeństwa drogowego. Dlatego Shell w Polsce realizuje politykę wspierania, kreowania i przestrzegania najwyższych standardów w wymiarze bezpieczeństwa drogowego. Oto wybrane przykłady:

  • Shell Polska od 1994 roku jest strategicznym partnerem działań programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – GAMBIT, który to program (z inicjatywy i pod mentorskim przewodnictwem Profesora Ryszarda Krystka z Politechniki Gdańskiej) stał się istotnym czynnikiem obniżania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.
  • Shell Polska inicjuje i wspiera powszechne akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: od dystrybucji odblasków dla dzieci w szkołach (pierwsza akcja z "misiem" odbyła się w roku 1994) do uświadamiania roli kamizelek odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa wszystkich grup uczestników ruchu. Ostatnia akcja "Bądź widoczny – widocznym lepiej", prowadzona jest już trzeci rok z rzędu (w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, w tym z współinicjatorem firmą Klacska i z policją).
  • Shell Polska, jako przedstawiciel firmy Royal Dutch Shell – członka-założyciela GRSP (Global Road Safety Partnership), od lat aktywnie współtworzy i wspiera polskie inicjatywy organizacyjne związane z GRSP. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach stowarzyszenia podejmowane są akcje publiczne, mające na celu poprawę świadomości w obszarze bezpieczeństwa ruchu (w zeszłym roku między innymi został wyprodukowany i zaprezentowany w mediach, film na temat bezpieczeństwa na drodze adresowany do młodych kierowców).

W myśl zasady, że naprawianie świata należy zacząć od siebie, Shell od początku funkcjonowania w Polsce wdraża i egzekwuje bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do własnej floty i kierowców, jak i do partnerów, zleceniobiorców i kontrahentów. Warte wspomnienia są następujące elementy, z tym związane:

  • Od początku istnienia firmy, od 1992 roku, obowiązuje standard wyposażenia samochodów firmowych w wymiarze bezpieczeństwa drogowego. Należy podkreślić, że np. system ABS był obligatoryjnym elementem wyposażenia samochodów Shell w czasie, gdy nie należał do powszechnego wyposażenia (1995).
  • Kierowcy pojazdów służbowych Shell – pojazdy pasażerskie – muszą odbyć przynajmniej raz na 3 lata szkolenie z jazdy defensywnej. Dzieje się tak od 1992 roku. Jest to istotne, ponieważ firma należała do pionierów w tym zakresie, między innymi współpracując z brytyjskimi instruktorami w czasie, gdy usługi tego rodzaju nie były w Polsce dostępne. Oznacza to, że firma Shell swoimi działaniami podnosi świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem na nowych rynkach. W odniesieniu do szkoleń, ważne jest również, że kierowca może odbywać to szkolenie częściej, jeśli wyrazi taką wolę, a do programu mogą zostać włączeni pracownicy, którzy nie jeżdżą samochodami służbowymi. Podobnie kierowcy pojazdów ciężarowych, podwykonawcy Działu Dystrybucji Paliw odbywają cykliczne szkolenia bezpiecznej jazdy. Zajęcia mają charakter ciągły, który jest ukierunkowany na ogólny rozwój umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Szkolenie obejmuje nie tylko techniki prowadzenia pojazdu, ale również kształtuje odpowiednie zachowania. W program tego szkolenia włączono również spotkania kierowców z psychologiem.
  • Inne działania, to: inicjatywa „Dzień Bezpieczeństwa”  – już drugi rok z rzędu w czasie akcji "Dzień Bezpieczeństwa" Shell Polska organizuje spotkanie kierowców oraz pracowników z inspektorem Wojciechem Pasiecznym (KG WRD),  które cieszą się dużym zainteresowaniem.
  • Shell monitoruje na bieżąco wszystkie zdarzenia niebezpieczne oraz incydenty drogowe. Zarząd docenia kierowców przyznając, co roku nagrody za bezkolizyjną jazdę. Dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowią element oceny pracownika (w tym menadżerów).
  • Shell Polska egzekwuje zachowania kierowców wspomagające bezpieczeństwo, które nie wynikają bezpośrednio z obowiązującego prawa np. bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia pojazdów.

Istotą działań podejmowanych przez Shell jest ich komplementarność. Firma realizuje idee związane z bezpieczeństwem w wymiarze instytucjonalnym, społecznym i w odniesieniu do własnych działań.

Źródło Shell. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts