Wiadomości branżowe

Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja najlepszym funduszem akcyjnym w I kw. 2011 r.

Nowy fundusz akcyjny Pioneer Pekao TFI – Pioneer Akcji Aktywna Selekcja osiągnął najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy akcyjnych w I kw. tego roku. Na koniec marca wartość jednostki funduszu wzrosła o 8,1 procent.

Według zestawienia przygotowanego przez doradców finansowych Expandera, nowy fundusz w ofercie największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI, osiągnął o 80% wyższą stopę zwrotu niż jego najlepszy konkurent.

Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja jest funduszem, w którym zarządzający ma dużą swobodę w odchylaniu się od benchmarku. Relatywnie niewielkie aktywa funduszu pozwalają na aktywne nim zarządzanie. W efekcie w I kw. tego roku fundusz wyraźnie pobił benchmark – indeks WIG zyskał w ciągu minionych trzech miesięcy nieco ponad 2,2 procent – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja został wprowadzony do oferty Pioneer Pekao TFI 31 grudnia 2010 roku. Aktywnie zarządzany fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu notowane na GPW oraz inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Aktywna selekcja akcji oznacza, że skład portfela inwestycyjnego funduszu będzie mógł znacznie się zmieniać w zależności od bieżącej oceny spółek przez zarządzającego. Jest rekomendowany jako średnio- lub długoterminowa forma inwestowania kapitału (co najmniej kilkuletnia).

Także inne fundusze Pioneer Pekao TFI osiągają dobre wyniki inwestycyjne w ostatnich miesiącach. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2011 r. zyskał 5,07 proc., a Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 5,27 procent.

 

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

 

 

Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

 

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts