Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao Investment Management (PPIM) reorganizuje Zespół Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Tomasz Jędrzejowski, zarządzający w PPIM, został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi i Zrównoważonymi.

Tomasz Jędrzejowski posiada licencje Maklera Papierów Wartościowych oraz Doradcy Inwestycyjnego, pracuje dla  Pioneer Pekao od 2002 roku. Dotychczas zarządzał portfelami klientów indywidualnych oraz funduszy emerytalnych, od zeszłego tygodnia zarządza również portfelami Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, a także akcyjnymi częściami portfeli SFIO Telekomunikacji Polskiej oraz Pioneer Zrównoważony i Pioneer Aktywnej Alokacji.

Powołanie Tomasza Jędrzejowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora i powierzenie mu zarządzania kolejnymi portfelami funduszy to efekt dalszych zmian jakie wprowadza Peter Bodis w Pionie Inwestycji PPIM . Tomasz Jedrzejowski został zastępcą Adama Jenkinsa, który dołączył do PPIM na początku grudnia jako szef Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi i Zrównoważonymi.

– Tomasz od wielu lat jest związany z  Pioneer Pekao, posiada dużą wiedzę o polskim rynku kapitałowym, a zarządzane przez niego portfele osiągają dobre i stabilne wyniki inwestycyjne. Jego kompetencje doskonale uzupełniają się z globalnym i regionalnym doświadczeniem Adama Jenkinsa. Jestem przekonany, że ten zespół w kolejnych latach będzie w stanie osiągać zadowalające wyniki dla naszych klientów – mówi Peter Bodis, Wiceprezes Zarządu i szef Pionu Inwestycji w Pioneer Pekao Investment Management.

 


Pioneer Pekao Investment Management jest domem maklerskim zajmującym się zarządzaniem portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Zarządza m. in. aktywami Funduszy Pioneer. Jest jedynym udziałowcem Pioneer Pekao TFI SA, największego pod względem wielkości aktywów i liczby klientów towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów Funduszy Pioneer w Polsce wynosi obecnie 14,2 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts