Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Dobre wyniki funduszy w maju

W ubiegłym miesiącu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus w maju zyskał 10,5%, a Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego prawie 7,4%. Mimo dobrych wyników funduszy, majowe saldo wpłat i umorzeń Pioneer Pekao TFI było ujemne i wyniosło nieco ponad -109 mln złotych.

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus także w skali ostatnich 12 miesięcy osiągnął ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne – w tym okresie wartość jednostki funduszu wzrosła o ponad 28%. Z kolei Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego zyskał w ciągu roku prawie 22%.

Mimo lepszej niż w kwietniu sprzedaży brutto, sprzedaż netto była w ubiegłym miesiącu ujemna i wyniosła -109,2 mln złotych. Klienci interesowali się przede wszystkim funduszami o niskim profilu ryzyka, jak np. Pioneer Pieniężny (+18,5 mln zł sprzedaży netto) czy funduszami powiązanymi z rynkiem obligacji nieskarbowych ? w maju sprzedaż netto funduszu Pioneer Obligacji Plus wyniosła ponad 41,1 mln zł, a fundusz notuje dodatnie wyniki sprzedaży netto nieprzerwanie od początku roku. W tym okresie pozyskał już prawie 187 mln zł nowych środków.

WIG20 stracił w maju 6,8%, najwięcej od września ubiegłego roku. To, w połączeniu z narastającą niepewnością na światowych rynkach finansowych, odstraszyło klientów funduszy inwestycyjnych od inwestycji, nawet w aktywa o potencjalnie niższym ryzyku. Tymczasem, jak pokazują wyniki niektórych funduszy Pioneer Pekao, dzięki odpowiedniej dywersyfikacji, nawet w tak trudnym okresie, można osiągać ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne, nie tylko w Polsce, ale również za granicą – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec maja była o 1,89% niższa niż w kwietniu i wyniosła prawie 14,1 mld złotych.

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie prawie 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy