Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Dodatnie saldo wpłat i umorzeń w październiku

Saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wyniosło w ubiegłym miesiącu 66,2 mln zł. Zainteresowanie klientów funduszami Pioneer Pekao TFI było najwyższe od początku roku.  W październiku klienci Pioneer Pekao TFI zakupili jednostki uczestnictwa o wartości prawie 468 mln zł, co było najwyższym poziomem sprzedaży brutto od początku tego roku. W całym III kwartale sprzedaż brutto przekroczyła 1,1 mld złotych. Wyłączając odpływ z jednego z funduszy specjalistycznych dedykowanych wybranemu klientowi saldo wpłat i umorzeń wyniosłoby 76,2 mln zł. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich miesiącach, cieszyły się fundusze powiązane z rynkiem instrumentów dłużnych. Tylko do czterech funduszy: Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Obligacji Plus trafiło łącznie ponad 178 mln nowych środków.- Wyraźnie pozytywne saldo w październiku nie jest efektem tylko niższego poziomu odkupień, a  raczej ogólnego, wzmożonego zainteresowania klientów inwestycjami. Najwięcej środków wciąż

Teaser

Saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wyniosło w ubiegłym miesiącu 66,2 mln zł. Zainteresowanie klientów funduszami Pioneer Pekao TFI było najwyższe od początku roku. 

W październiku klienci Pioneer Pekao TFI zakupili jednostki uczestnictwa o wartości prawie 468 mln zł, co było najwyższym poziomem sprzedaży brutto od początku tego roku. W całym III kwartale sprzedaż brutto przekroczyła 1,1 mld złotych. Wyłączając odpływ z jednego z funduszy specjalistycznych dedykowanych wybranemu klientowi saldo wpłat i umorzeń wyniosłoby 76,2 mln zł. 

Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich miesiącach, cieszyły się fundusze powiązane z rynkiem instrumentów dłużnych. Tylko do czterech funduszy: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Obligacji Plus trafiło łącznie ponad 178 mln nowych środków.

Wyraźnie pozytywne saldo w październiku nie jest efektem tylko niższego poziomu odkupień, a  raczej ogólnego, wzmożonego zainteresowania klientów inwestycjami. Najwięcej środków wciąż przyciągają fundusze dłużne, choć wyniki niektórych funduszy inwestujących na rynkach akcji, sugerują, że warto zainteresować się także tym segmentem – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych zyskał w skali ostatnich 12 miesięcy 12,93%, z kolei Pioneer Dynamicznych Spółek, od momentu uruchomienia 20 stycznia do końca października zyskał 26,35%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec października wzrosła i wyniosła ponad 14,3 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. 

< 226946" >

Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Raport IPO 2009 - udany debiut w trudnych czasach

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy