Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Klienci mocno zainteresowani obligacjami

Kolejny miesiąc z rzędu fundusze inwestujące na rynku papierów dłużnych, w tym  emitowanych przez przedsiębiorstwa, cieszyły się wyjątkową popularnością klientów. Ogólne saldo wpłat i umorzeń w sierpniu było jednak ujemne i wyniosło prawie -110 mln zł*.

Dwa fundusze pozwalające klientom Pioneer Pekao TFI na partycypowanie w potencjale obligacji skarbowych i nieskarbowych: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 pozyskały w sierpniu łącznie prawie 95 mln zł nowych środków. Od początku roku do tych funduszy wpłynęły już ponad 482 mln zł., co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI. Obydwa fundusze stosują elastyczną strategię inwestycyjną alokując środki pomiędzy obligacje skarbowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności.

Niedawne zawirowania na rynku obligacji przedsiębiorstw nie przeszkadzają klientom patrzeć na ten rynek perspektywicznie, jako element dywersyfikujący ich portfele. Szczególnie widać to po świetnym rozpoczęciu działalności Pioneer Obligacji-Dynamiczna Alokacja 2, który w ciągu dwóch miesięcy pozyskał prawie 190 mln złotych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

W sierpniu bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnęły fundusze akcji. Mimo zmiennej sytuacji na rynkach, Pioneer Akcji Europejskich zyskał 4,13%, a Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 3,89%. Równie dobrze radził sobie Pioneer Dynamicznych Spółek (3,80%), który od momentu uruchomienia go 20 stycznia br. zyskał już ponad 17,27%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec sierpnia wzrosła i wyniosła ponad 14,1 mld złotych.


* Ujemne saldo wpłat i umorzeń uwzględnia odpływ 30 mln z jednego ze specjalistycznych funduszy dedykowanemu jednemu inwestorowi..

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 38 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:
TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

 Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

< 221823" >

Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy