Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Kolejny rekord wpłat

W lutym klienci pierwszego TFI w Polsce wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer 177,6 mln zł nowych środków. To jeszcze więcej niż w świetnym styczniu, który był najlepszym miesiącem od prawie 3 lat.

To równocześnie piąty już miesiąc z rzędu przewagi wpłat nad umorzeniami klientów Pioneer Pekao. W tym okresie do funduszy i subfunduszy Pioneer trafiło 0,65 mld zł nowych środków. W lutym sprzedaż brutto była na nieco niższym niż w styczniu poziomie, wyniosła prawie 520 mln zł, ale także niższe były wypłaty.

Podobnie jak na początku tego roku największą popularnością cieszył się Pioneer Obligacji Strategicznych, który pozyskał ponad 80,3 mln złotych. Klienci wciąż interesowali się funduszami rynku pieniężnego: Pioneer Gotówkowy oraz Pioneer Pieniężny pozyskały wspólnie nieco ponad 104 mln złotych. Wprowadzony do sprzedaży w lutym Pioneer Stabilnego Inwestowania, który inwestuje m.in. w spółki wypłacające dywidendy oraz obligacje skarbowe i nieskarbowe, pozyskał z rynku 51 mln złotych.

– Strumień  środków klientów płynących nieprzerwanie od kilku miesięcy do Pioneer Pekao pokazuje, że fundusze inwestycyjne  staja się coraz popularniejszym sposobem oszczędzania i inwestowania. Widać że wyniki funduszy Pioneer oraz poszerzana oferta produktowa zyskują aprobatę klientów. Inwestorom potrzeba jednak większej dywersyfikacji portfeli, dlatego już teraz oferujemy nowe rozwiązania, które pomogą im uzyskać ekspozycję na rynek akcji ? mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Najlepsze wyniki ? z perspektywy minionych kilku i kilkunastu miesięcy ? uzyskują właśnie fundusze powiązane z rynkiem akcji. W lutym, podobnie jak w styczniu, najlepszy był Pioneer Akcji Amerykańskich (3,06%), który od początku roku zyskał już 9,87%. W skali ostatnich 12 miesięcy liderem okazał się z kolei Pioneer Dynamicznych Spółek ze stopą zwrotu 26,68%. Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego w lutym napłynęło najwięcej nowych środków, od początku roku zyskał 1,96%, a w ciągu minionych 12 miesięcy 11,54%.

W lutym po raz kolejny wzrosły także aktywa Pioneer Pekao TFI, a ich wartość netto wyniosła ponad 15,3 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnieponad15,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFIposiada w ofercie39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCreditS.p.A.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. 

< 236158" >

Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy