Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Najniższy poziom odkupień od prawie 2 lat

W lutym fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI zanotowały ponad 126 mln zł  sprzedaży netto. Dobre wyniki inwestycyjne  utrzymują fundusze obligacyjne, kontynuując tym samym swoją dobrą passę z poprzednich miesięcy.

Największe w Polsce TFI, Pioneer Pekao, zanotowało w lutym najniższy poziom odkupień od marca 2010 r., który wyniósł -296 mln złotych. Sprzedaż netto od początku tego roku wyniosła ponad 103 mln złotych. 

Lutowy wynik sprzedaży jest dla nas pozytywny, ale nie można na jego podstawie przesądzać kontynuacji trendu. Na rynkach finansowych wciąż widać dużą niepewność i ostrożne podejście do inwestowania. Przekłada się to na wybory klientów, którzy szukają przede wszystkim inwestycji o niskim profilu ryzyka  – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Dobre, stabilne zyski od początku roku przynoszą fundusze Pioneer Pekao inwestujące w instrumenty dłużne. Najlepszym funduszem z tej kategorii był w lutym Pioneer Obligacji Strategicznych z wynikiem 2,19%.  Z kolei fundusze obligacji krajowych Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja pobiły w lutym swoje benchmarki i uplasowały się w drugim kwartylu w swojej grupie porównawczej, a  od początku roku zarobiły odpowiednio 2,16% i 2,14%.

Także w skali ostatnich dwunastu miesięcy fundusze te utrzymują swoje pozycje z wynikami kolejno 8,10% i 8,26%. Od początku 2012 r. dobrze radzą sobie fundusze zrównoważone Towarzystwa: Pioneer Aktywnej Alokacji w ubiegłym miesiącu zyskał 3,51%, a od początku roku 14,46%, natomiast Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego luty zakończył z wynikiem 4,33%, a od początku roku osiągnął 10,66% zysku.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec lutego wyniosła ponad 14,4 mld złotych.


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts