Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Największa sprzedaż brutto od 5 miesięcy

W lipcu sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy największego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 386 mln zł. Saldo wpłat i odkupień było jednak ujemne i wyniosło -46,1 mln złotych.

W lipcu klienci Pioneer Pekao TFI, które dokładnie 20 lat temu, rozpoczęło tworzenie polskiego rynku funduszy wspólnego inwestowania, wyraźnie preferowali fundusze obligacji. Nowy fundusz, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, pozyskał netto ponad 115 mln zł, a istniejący od kwietnia 2010 r. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja – ponad 45 mln złotych.

Obydwa Fundusze Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja stosują elastyczną strategię inwestycyjną alokując środki pomiędzy obligacje skarbowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności. Znaczna część portfela Funduszu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja jest ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw.

– Mimo trwającej niepewności na rynkach finansowych, polskie obligacje skarbowe i korporacyjne cieszą się zaufaniem klientów. Świetne otwarcie naszego nowego funduszu – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 pokazuje, że wielu inwestorów patrzy na inwestycje perspektywicznie, nie sugerując się  ostatnimi zawirowaniami na rynkach obligacji przedsiębiorstw – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

W lipcu najlepsze wyniki uzyskały fundusze Pioneer Surowców i Energii, 10,10% oraz Pioneer Akcji Europy Wschodniej, 7,97%. Ten ostatni również w ciągu minionych dwunastu miesięcy uzyskał wysoką stopę zwrotu, 18,53%. W tym okresie pozytywnie wyróżnia się także Pioneer Obligacji Strategicznych ze stopą zwrotu wynoszącą 8,34%,

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec lipca wyniosła prawie 14,1 mld złotych.

 

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie prawie 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 38 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts