Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Najwyższe saldo wpłat i umorzeń od ponad 2,5 roku

Saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wyniosło w listopadzie 137,3 mln zł. To najwyższy poziom sprzedaży netto od kwietnia 2010 roku.

Tak wysokie dodatnie saldo wpłat i umorzeń to nie tylko zasługa niskich odkupień, ale także stabilnej bazy sprzedaży brutto, która w listopadzie, podobnie jak w październiku, po raz kolejny przekroczyła 450 mln zł. Ubiegłomiesięczny wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie odpływ 20 mln zł z jednego z funduszy specjalistycznych dedykowanych wybranemu klientowi. Wyłączając to zdarzenie listopadowe saldo wpłat i umorzeń wyniosłoby 157 mln złotych.

Niekwestionowanymi liderami zaufania klientów pozostają fundusze dłużne. Pioneer Obligacji ? Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji ? Dynamiczna Alokacja 2 oraz Pioneer Obligacji Strategicznych pozyskały tylko w ubiegłym miesiącu łącznie ponad 215 mln zł.

Bardzo dobry wynik sprzedaży naszych funduszy w listopadzie może sugerować, że część klientów będzie z czasem szukać alternatywnych do lokat bankowych inwestycji. Temu zjawisku będą sprzyjać spadające stopy procentowe. W tym kontekście coraz bardziej atrakcyjne wydają się fundusze akcyjne, których wyniki inwestycyjne w tym roku są co najmniej zadowalające  – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Pioneer Akcji Aktywna Selekcja tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy zyskał 18,65%, a licząc od początku roku prawie 19,87%. Pioneer Dynamicznych Spółek od początku 2012 r. zyskał jeszcze więcej, bo 30,44%. Również fundusze obligacji przynoszą wciąż swoim inwestorom zyski, wynik Pioneer Obligacji Strategicznych od początku roku to 13,2%.

Także wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec listopada wzrosła i wyniosła ponad 14,6 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,6 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

 

 

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. 

< 229414" >

Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts