Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: ponad 2,7 mld zł sprzedaży brutto w I półroczu 2011 r.

Klienci najstarszego i największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych –  Pioneer Pekao TFI przez pierwsze sześć miesięcy 2011 r. zakupili jednostki funduszy i subfunduszy za 2,72 mld złotych. W czerwcu sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -5,4 mln złotych.

W I półroczu 2011 r. najczęściej wybieranym subfunduszem Pioneer Pekao TFI był Pioneer Pieniężny, którego sprzedaż brutto wyniosła 688 mln złotych. Klienci chętnie wybierali także Pioneer Obligacji Strategicznych, którego jednostki zakupiono za ponad 450 mln złotych.

Także w czerwcu 2011 r. klienci preferowali produkty uważane za bezpieczne, przede wszystkim fundusze rynku pieniężnego i dłużnego. Najwyższą sprzedaż netto w ubiegłym miesiącu osiągnął Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, która wyniosła 91,4 mln złotych.

– Pierwsze półrocze pokazało, że klienci wciąż posiadają wysoką awersję do ryzyka i starają się inwestować w produkty powiązane z rynkiem długu lub pieniężne. Według nas drugie półrocze powinno przynieść wzrost wycen spółek, warto więc rozważyć zwiększenie udziałów funduszy akcyjnych w swoich portfelach –  mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec czerwca wyniosła 17,4 mld złotych.

 

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

 

 

Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy