Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Prawie 450 mln zł sprzedaży brutto w lipcu, sprzedaż netto na minusie

W lipcu największą popularnością wśród klientów Pioneer Pekao TFI cieszyły się fundusze inwestujące w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego. Awersja do ryzyka wśród klientów funduszy akcyjnych i mieszanych sprawiła, że sprzedaż netto w lipcu była ujemna.

Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao TFI, nabyli w lipcu jednostki funduszy o wartości prawie 450 mln złotych. Sprzedaż netto była ujemna i wyniosła – 73 mln złotych.

Najczęściej wybieranym funduszem z oferty Pioneer Pekao TFI był Pioneer Pieniężny, którego sprzedaż brutto wyniosła ponad 174 mln złotych. Najwyższe saldo nabyć i umorzeń osiągnął Pioneer Obligacji –Dynamiczna Alokacja FIO, którego sprzedaż netto wyniosła 97 mln złotych.

– Spadki indeksów w lipcu sprawiły, że część klientów postanowiła ulokować swoje środki w funduszach o niższym poziomie ryzyka. Niepewna sytuacja na rynkach finansowych sprawia, że awersja do ryzyka nie zmniejsza się –  mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.  

W minionym miesiącu najwyższe zyski z wynikiem 3,75 proc. odnotował Pioneer Surowców i Energii. Mimo dużej zmienności na rynkach akcji od początku tego roku najlepiej radzącym sobie funduszem okazał się Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, którego stopa zwrotu na koniec lipca wyniosła 2,51 proc. Z kolei w ciągu ostatnich 12 miesięcy najwyższą stopę zwrotu – ponad 11 proc. – zanotował Pioneer Obligacji Strategicznych. 

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec lipca wyniosła 17,1 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

 

Kontakt dla mediów:                                                             

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

 

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy