Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: W listopadzie niższa sprzedaż i odkupienia

W listopadzie klienci największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI byli mniej skorzy zarówno do  sprzedaży jak i nabywania jednostek funduszy niż w poprzednim miesiącu. Sprzedaż netto była ujemna, ale niższa niż w październiku.

Listopad był kolejnym miesiącem dużej niepewności na rynkach finansowych. Wpłynęło to zapewne w dużej mierze na decyzje inwestycyjne klientów Pioneer Pekao TFI. Zauważalna była niższa aktywność inwestorów, którzy  wstrzymywali się zarówno z kupnem, jak i sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Łączna wartość zakupionych jednostek wyniosła 367 mln zł, wobec 448 mln zł w październiku i 426 mln zł we wrześniu. Sprzedaż netto w listopadzie była wprawdzie ujemna (- 270 mln zł), ale w porównaniu z październikiem lepsza o 25 mln.

Choć w listopadzie aktywność naszych klientów była nieco niższa, warto zauważyć, że kolejny  miesiąc utrzymuje się na dość wysokim poziomie sprzedaży brutto, co pokazuje,  że nie słabnie  zainteresowanie inwestorów ofertą  funduszy. Najbardziej popularne ciągle są fundusze  obligacji i rynku pieniężnego, ale godne odnotowania jest to, że wciąż spora część inwestorów wykorzystuje atrakcyjne wyceny akcji, by budować bardziej zdywersyfikowane portfele inwestycyjne – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec listopada wyniosła 14,2 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie około 14,2 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:

                                                                      

TALKING HEADS PR

Artur Niewrzędowski

artur.niewrzedowski@thpr.pl

Tel. + 48 509 433 874

 

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts