Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: W październiku dobre wyniki funduszy i sprzedaż na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca

Klienci największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI, w październiku nabyli jednostki funduszy i subfunduszy o wartości ponad 426 mln złotych wobec 448 mln we wrześniu i tylko 307 mln w sierpniu . Sprzedaż netto Towarzystwa była ujemna.

W październiku klienci Pioneer Pekao TFI, wykorzystywali  przecenę aktywów na rynkach finansowych i kupowali jednostki funduszy inwestycyjnych, łącznie za ponad 426 mln złotych. Saldo wpłat i umorzeń było jednak ujemne i wyniosło -295 mln złotych, co było wynikiem minimalnie słabszym niż w poprzednim miesiącu (-212 mln).

– Mieliśmy dobre wyniki sprzedaży w październiku, ale ciągle widzimy, że dużą część inwestorów wciąż cechuje wysoka awersja do ryzyka. Mimo odbicia giełdowych indeksów i  dobrych wyników funduszy Pioneer Pekao TFI w październiku poziom odkupień był dość wysoki. Z zadowoleniem obserwujemy poprawę wyników inwestycyjnych funduszy Pioneer, ale naszym celem jest utrzymanie zadowalających wyników i niskiej zmienności w długim horyzoncie mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.  

Najwyższą stopę zwrotu spośród funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI w październiku uzyskał Pioneer Akcji Europy Wschodniej, którego wartość jednostek wzrosła o 10,33 proc. Pioneer Akcji Polskich zyskał 9,25 proc., a Pioneer Zrównoważony dał zarobić 7,89 proc.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca i na koniec października wyniosła ponad 14,7 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

 

 

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy