Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: W sierpniu klienci wypłacali środki z funduszy

W sierpniu 2011 r. klienci największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI nerwowo reagowali na wysoką zmienność rynków finansowych. Sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -587 mln złotych.

Duże spadki notowań na GPW oraz na innych giełdach na świecie sprawiły, że  część klientów Pioneer Pekao TFI zdecydowała się na odkupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Inna grupa inwestorów przenosiła środki z funduszy akcyjnych i zrównoważonych do funduszy obligacji i rynku pieniężnego – w całym miesiącu było to  ponad 195 mln złotych. Równocześnie część klientów wykorzystała przecenione jednostki do powiększenia swoich portfeli inwestycyjnych – pomimo  nerwowej sytuacji, sprzedaż brutto w minionym miesiącu wyniosła prawie 307 mln złotych.

– Po tak gwałtownych spadkach na rynkach finansowych, zarówno w Polsce jak i na świecie, można było spodziewać się nerwowej reakcji części inwestorów. Pochopne decyzje sprzedaży jednostek na spadkach  obserwowaliśmy mniej więcej do połowy sierpnia – koniec miesiąca i początek września przyniosły przewagę nabyć nad odkupieniami – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.  

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec sierpnia wyniosła 15,4 mld złotych.

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 15,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Similar Posts