Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: We wrześniu klienci spokojniejsi niż w sierpniu

W stosunku do sierpnia we wrześniu wzrosła sprzedaż i zmniejszyły się odkupienia klientów największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI. Sprzedaż netto nadal była ujemna.

We wrześniu, na rynkach finansowych, wciąż panowała wysoka zmienność, która zmniejszała skłonność do inwestycji. Mimo tego część klientów wykorzystała niższe wyceny aktywów i nabywała jednostki uczestnictwa funduszy – wartość zakupionych jednostek wyniosła 448 mln złotych wobec 307 mln w sierpniu. Sprzedaż netto była jednak ujemna i wyniosła -212 mln złotych, ale jest to prawie trzy razy mniej niż w poprzednim miesiącu.

Wrzesień był lepszym miesiącem niż sierpień, gdy duża część klientów wręcz panicznie reagowała na sytuację rynkową. Kupujący wciąż cechują się wysoką awersją do ryzyka i skupiają się głównie na funduszach dłużnych. Spodziewamy się, iż inwestorzy długoterminowi nadal będą wykorzystywać sytuację do budowy zdywersyfikowanych portfeli – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.  

Największą popularnością cieszyły się fundusze Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, które łącznie pozyskały netto ponad 42 mln złotych. Powodem dobrej sprzedaży tych funduszy jest z pewnościua fakt, że mimo rynkowych zawirowań fundusze te przynosiły inwestorom dość dobre wyniki inwestycyjne –  za ostatnie 12 miesięcy (licząc na 30 września 2011 r.): subfundusz Pioneer Obligacji Plus: +4,53%, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO: +6,16%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec września wyniosła 14,5 mld złotych.


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,5 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy