Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: Wyraźny spadek umorzeń w styczniu

Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.

Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao, w ubiegłym miesiącu wypłacili z funduszy mniej niż w grudniu 2011 (340 mln zł vs. 589 mln zł), wpłacając przy tym więcej niż w grudniu (317 mln zł vs. 291 mln zł). Sprzedaż netto była minimalnie ujemna i wyniosła -23 mln złotych (w grudniu -298 mln zł).

Początek roku jest dla nas optymistyczny. Wyraźnie zmalały odkupienia klientów, a wyniki funduszy – szczególnie akcyjnych i obligacji były dobre, także w kontekście całego rynku. Pozytywne zachowanie funduszy w skali ostatnich 12 miesięcy pokazuje, że praca nowego Zespołu Inwestycji przynosi efekty – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Najwyższe zyski za ostatnie 12 miesięcy odnotowały licząc w PLN fundusze obligacji zagranicznych – Pioneer Obligacji Dolarowych Plus – blisko 15% oraz Pioneer Obligacji Europejskich Plus, który dał swoim klientom ponad 10% zysku.

Ostatnie 12 miesięcy to  bardzo dobre wyniki także rodzimych funduszy obligacji – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja (8,30% zwrotu) czy Pioneer Obligacji Plus: 8,24%.

Styczeń przyniósł mocne odbicie na rynkach akcji.  Jednostka Pioneer Akcji Europy Wschodniej zyskała prawie 13%, a Pioneer Akcji Rynków Wschodzących prawie 11%. Dobre wyniki miały także fundusze inwestujące na rynku polskim: jednostka Pioneer Aktywnej Alokacji wzrosła o 10,58%, Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja o 9,07%, a Pioneer Akcji Polskich 9,5%. W styczniu wszystkie trzy fundusze znacząco pobiły swoje benchmarki.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec stycznia wyniosła ponad 14,1 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie prawie 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jej   #jest   #taka   #zarz