Inwestycje Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI wystartowało z IKZE

Największe i najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wprowadziło do swojej oferty IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE, obok IKE oraz programów systematycznego oszczędzania, stanowią część wyspecjalizowanej oferty Pioneer Pekao przeznaczonej do dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Nowa oferta dostępna jest w formie Programu Pioneer IKZE, który łączy wszystkie zalety IKZE z najlepszymi cechami sprawdzonych i chętnie wybieranych przez Klientów produktów z oferty Pioneer Pekao TFI.

Zgodnie z zapowiedziami, jako jedni z pierwszych na rynku, zaoferowaliśmy Polakom możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach IKZE. Nowa oferta dobrze uzupełnia paletę dotychczasowych rozwiązań oszczędnościowych Pioneer Pekao przeznaczonych do długoterminowego inwestowania. Cieszy też fakt, że już na starcie pojawili się pierwsi klienci – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Klienci Programu Pioneer IKZE mają do dyspozycji dwa portfele inwestycyjne: dynamiczny i umiarkowany, w których skład wchodzą te same trzy subfundusze działające w ramach Pioneer FIO: Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Lokacyjny.

Proporcje wpłat na poszczególne subfundusze tworzące wybrany portfel zalezą od liczby lat, które pozostały Klientowi do osiągnięcia 65 roku życia. Im więcej czasu pozostało do tego momentu, tym większa część wpłacanych środków lokowana jest w instrumenty o wyższej stopie ryzyka i wyższym potencjale wzrostu. Z czasem, automatycznie, proporcje  podziału wpłat zmieniają się na korzyść subfunduszy o charakterze bezpiecznym, mających na celu ochronę zgromadzonego kapitału.

Pierwsza minimalna wpłata do Programu Pioneer IKZE wynosi 200 złotych, każda kolejna 100 złotych. Już od dnia zawarcia umowy Klienci otrzymują także 20% zniżkę w opłacie manipulacyjnej, która może zwiększyć się nawet do 100% w kolejnych latach.

Zapisy do Programu Pioneer IKZE odbywają się na razie wyłącznie kanałem internetowym przez  stronę: www.pioneer.com.pl .

Czym jest IKZE?

Utworzenie IKZE umożliwiła Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego  (Dz.U. z 2004 r.,
nr 116, poz. 1205 z późn. zm.). Nowatorską cechą IKZE, której nie miały wcześniej oferowane produkty długoterminowego oszczędzania, jest możliwość odliczania wpłat na konto IKZE od podstawy opodatkowania

Środki na konto IKZE mogą wpłacać osoby pełnoletnie osiągające dochody z różnych tytułów, w tym także z działalności gospodarczej (osoby, które ukończyły 16 lat, mają również prawo do dokonywania wpłat, jeżeli otrzymywały dochody z tytułu umowy o pracę w poprzednim roku).

Na konto IKZE można przekazać równowartość 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za poprzedni rok. W 2012 roku maksymalna wpłata na IKZE wyniesie 4030,80 złotych.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem, że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata następuje jednorazowo, bądź w ratach – przez co najmniej 10 lat (jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty).


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:
TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

 Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy