Wiadomości branżowe

PKO Bank Polski lokomotywą zysków sektora bankowego

Teaser

Na rynek bankowy w Polsce wraca dobra koniunktura. Wynik finansowy netto wygenerowany przez polski sektor bankowy  wyniósł 8,6 mld zł i był o 26 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Motorem napędowym tego imponującego wzrostu zysków był PKO Bank Polski, który osiągnął najlepsze rezultaty w całym sektorze.

Rynkowy lider w pierwszych trzech kwartałach tego roku zarobił 2,469 mld zł. Udział zysku netto PKO Banku Polskiego w zysku netto całego sektora bankowego wyniósł tym samym 28,7 proc. i był o 1,6 punktu procentowego wyższy od uzyskanego przed rokiem.

Cieszymy się ze wzrostu zysków polskiego sektora bankowego. Ale jeszcze bardziej cieszymy się, że to właśnie PKO Bank Polski jest lokomotywą napędzającą tak dobre wyniki. Fakt, że nasza instytucja ma blisko jedną trzecią finansowych udziałów w bankowym torcie jest najlepszym dowodem skuteczności realizowanej przez nas strategii – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Kluczowa dla osiągnięcia tak wysokiego zysku netto okazała się silna poprawa wyniku z działalności biznesowej. PKO Bank Polski w tej kategorii wyniku osiągnął najwyższe na rynku tempo wzrostu, czyli 17,9 proc. To z jednej strony efekt wzrostu wyniku odsetkowego, a z drugiej – wyniku z tytułu prowizji i opłat.

Największy polski bank wypada na tle konkurencji najlepiej nie tylko pod względem wyniku finansowego. Rynkowy lider osiągnął w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku najwyższy przyrost depozytów i kredytów przy największej efektywności kosztowej. W ciągu 3 kwartałów 2010 r. zobowiązania PKO Banku Polskiego wobec klientów wzrosły o 6,6 mld zł, a należności o 10,4 mld zł. Jednocześnie wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniósł  39 proc., czyli był najlepszy w całym sektorze.

Wysoką efektywność działania PKO Banku Polskiego pokazują też inne wskaźniki. Bank osiągnął zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 15,2 proc., czyli wyższy niż średnia rynkowa, która wyniosła 10,6 proc. Jednocześnie pod względem zwrotu z aktywów (ROA) PKO Bank Polski był z wynikiem na poziomie 2 proc. najlepszy na całym rynku (średnie ROA dla sektora bankowego wyniosło 1 proc.).

PKO Bank Polski odnotował także znaczny wzrost efektywności zatrudnienia mierzonej poziomem zysku, zobowiązań  i należności na jednego pracownika. Zysk netto na jednego zatrudnionego wyniósł na koniec trzeciego kwartału 91,1 tys. zł, zobowiązania wobec klientów na jednego zatrudnionego – 4,8 mln zł, a należności od klientów na jednego zatrudnionego – 4,6 mln zł.

Poprawa efektywności działania PKO Banku Polskiego zaowocowała jego umocnieniem się na fotelu rynkowego lidera pod względem wielkości aktywów. Bank  odnotował najwyższe roczne tempo wzrostu aktywów netto – ich wielkość wzrosła od początku 2010 roku o 10,6 mld zł. Udział aktywów PKO Banku Polskiego w aktywach sektora wzrósł tym samym w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,7 punktu procentowego i wyniósł 14,4 proc.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysku polskiego sektora bankowego w tym okresie. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Źródło PKO Bank Polski. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ericsson Sp   #jako   #podwy   #powiedzia